Personal Record

Andreas Laurentii Fahlander

Komminister. Was 39 years.

Born:1678 9/1 Grangärde (Dala)
Dead:1717 20/5 Grytnäs (Dala)

Marriage with Anna Sevallia (1679 - 1747)

Marriage:1702 23/9 Stora Skedvi (Dala)

Children:
Laurentius Fahlander (1705 - <1711)
Elisabet Fahlander (1706 - 1712)
Johannes Fahlander (1708 - >1736)
Lars Fahlander (1711 - <1717)

Notes


Som gymnasist i Västerås (Väsm) anklagas han 1697 för lönskeläge och relegeras från skolan. Kommer dock tillbaka pga "qvickt ingenium" och hösten 1698 får han tillstånd att bege sig till akademien i Uppsala (Uppl). Karaktäriseras av lektorerna såsom en duktig elev, "som med bättre manér lär kunna vistas på annan ort än här i staden". Förordnas 1700 till kollega i Falu trivialskola (Dala). Fortsätter som kollega i Falun efter prästvigning 1702 22/8, och rekomenderas 1705 till supr. kollega därstädes. Får, efter ett nöjaktigt avlagt prov om sin kapacitet i prosten Ekmans närvaro, 13/12 sistnämnda år tjänsten som supr. kollega i Falun. Blev 1713 förordnad till komminister i Grytnäs sn (Dala) och tillträder 1/5 samma år.