Personal Record Pedigree Chart

Magnus Bringentoff

Klockare, organist, skollärare. Was 79 years.

Father:NN Bringentoff (- <1797)
Mother:Elisabet "Lisa" (1741? - 1828)

Born:1772 8/7 Småland
Dead:1851 24/12 Klockargården, Skuttunge (Uppl)

Marriage with Maria Magdalena Stenbom (1785 - 1858)

Marriage:1802 11/9 Nagu (Eg.Fin. FIN)

Children:
Elisabet Magdalena Bringentoff (1803 - 1804)
Mauritz Adrian Bringentoff (1805 - >1848)
Matilda Cornelia Bringentoff (1807 - )
Anders Bringentoff (1810 - 1884)
Göran Bringentoff (1814 - 1884)
Maria Emilia Bringentoff (1817 - 1899)
Margareta Agata Bringentoff (1819 - 1821)
Magnus Bringentoff (1824 - )

Notes

Säges vara född i Småland men uppträder tidigast i Adolf Fredrik fs i Stockholm (Uppl) okt 1797 då han där var giftoman åt sin syster Katarina. Nämnes 1800, jämte mor, bror och syster, som betjänt i Adolf Fredrik fs. Flyttade före sept 1802 som klockare till Marieberg i Saltvik (Ålnd. FIN), samt efterträdde detta år sin avlidne blivande svärfar såsom klockare och organist i Nagu (Ålnd. FIN). Flyttade före 1806 till Klockargården i Skuttunge (Uppl), där han i april 1806 av sockenstämman valdes till klockare och organist samt avlade ämbetsmannaeden i juni samma år. Arbetade även med skolundervisningen i församlingen, lönen var för vart barn han lär att läsa och skriva 12 kappar säd (ca 55 L), hälften korn och hälften råg. Ett protokoll från maj 1827 anger att undervisningen försummats då Magnus sällan var hemma. Då barnen infunnit sig gick han ofta ifrån dem och lät hustrun eller dottern undervisa dem. Anledningen är oviss men 1830 får han prostens stöd, då denne i stämman betonar att om barnen inte infinner sig kommer deras föräldrar få återbörda det understöd de fått till mat, samt föräldrar som ha fattigdel förlora densamma. År 1832 överlåts undervisningen till sonen Anders. Magnus arbetade ännu en tid som klockare och organist i församlingen, innan sonen Anders övertog även dessa ämbeten. Död av ålder, och säges då ha vunnit allmän aktning. Hämtat ur boken Skuttunge Socken (Andersson, A. 1954, s 127ff): "Seder o bruk vid bröllop omkring 1830 - Vid kyrkan, hvarets bruden var till mötes i sockenstugan eller något af klockarens rum, enär bruden vanligen kläddes af klockarfrun, emottogs hon af brudgummen, hvarefter brudparet åtföljdes in i kyrkan under en brölloppsmarsch spelad av spelmännen. Desse måste dock sluta sitt spel så fort brudparet kommit inom kyrkdörren, då ett orgelpreludium vidtog och fortsattes till dess brölloppsskaran hunnit ordna sig i bänkarne." / "Vid bröllopsmiddagen - Alla gifna platser voro nog snart besatta, och till dessa hörde brud och brudgummens främst och näst intill dem brudkläderskan, som kallades brudframma, närmast bruden, och vigselförrättande presten närmast brudgummen, samt derefter hvad som kallades herrskap. Klockarens plats var även gifven under den tid som det sedvanligen hörde till hans åligganden att sönderskära all köttmat, som frambars ostyckad, likasom ock jemte brudframman de framsatte tårtorna, och var på andra sidan bordet, nära nog midtför presten. Vid middagen var det vanligt att den s.k. brudframman skulle lägga för bruden hvad denna åt. Sed var ock att brudframman skulle å en särskild tallrick aflägga en bit af hvarje rätt som lemnades orördt och kallades brudtallrick, hvilken i de flesta fall öfverlämnades till diskvaskan."