Personal Record

Johannes Hermanni Orostander

Kyrkoherde. Was 71 years.

Born:1628 5/10 Lima (Dala)
Dead:1700 2/10 Tortuna (Väsm)

Marriage with Anna Silentz (>1640 - 1694)

Marriage:1689 24/6 Stora Skedvi (Dala)

Notes


Inskrivs 1649 30/8 i V.-Dala nation, Uppsala. Prästvigd 1655 4/11 och blir strax komminister i Tortuna. Limabor önskar 1664 9/9 förgäves få honom till kyrkoherde där. Då han uppvaktat greve Ture Oxenstierna för att få Tillberga pastorat får han en skarp tillrättavisning av Domkapitlet 1668 28/10, som först vill sätta honom i prubban 8 dagar men sedan nöjer sig med en "stark skrift om tillgift". Domkapitlet förordnar honom 1679 21/5 till kyrkoherde i Tortuna, introduceras 24/6 samma år. Beviljas av Domkapitlet 1687 13/9 kollekt för att avhjälpa honom den stora skada som drabbat honom genom den vådeld, som lägger 20 hus vid prästgården i aska. Blir också befriad från utlagor och kontributioner. 1694 11/10 beslutas att bygga nödvändiga hus efter branden.