Personal Record Pedigree Chart

Andreas Martini Occidentalinus

Kyrkoherde. Was at most 64 years.

Father:Martinius Olai Helsingius (- 1627)
Mother:Britta Larsdotter (1565? - 1641)

Born:1606 Vika (Dala)
Dead:1670 1/6 Västerås (Väsm)
Buried:1671 15/1 Orsa (Dala)

Marriage with Kerstin Knutsdotter (- 1644)

Marriage:1633 1/1 Kärrbo (Väsm)

Marriage with Sara Hansdotter (- 1653?)

Marriage:1646 18/10 Norberg (Väsm)

Marriage with Kerstin Jönsdotter

Marriage:1656

Notes


När Västerås skolas matrikel börjar 1619 är han elev i 2:a kollega-klassen. Måste sedan ha överflyttat till annat lärosäte, eventuellt också legat vid något universitet, ehuru han icke återfinns i Uppsalamatrikeln. 1630 intages han vid gymnasiet i Västerås, undergår 1631 27/10 prästexamen och blir 30/10 samma år diakon med tjhänstgöring vid domkyrkan, samtidigt som Domkapitlet beslutar, att han skall fortsätta som elev i gymnasiet. I december 1631 förordnas han som adjunkt till Kärrbo, samt begärs 1632 7/3 till kaplan där. Det beslutas dock, att han skall fortsätta som adjunkt och samtidigt vara kvar i skolan. Prästvigdes 1632 5/9. Påföljande år, 1633, den 15/9 utnämnes han till kaplan i Kärrbo. Samtidigt är han hovpredikant hos Jesper Kruus på Frösåker. 1635 blir han kaplan i Tortuna, där företrädaren skulle flytta 10/8. Begärs 1639 5/1 av Grytnäs församling till kyrkoherde, men kom icke dit. I stället blev han kaplan i Sala, som 1639 28/8 ersätter forbönderna för 3 lass flyttningssaker. 1650 1/5 tillträder han Sevalla pastorat. 1659 14/12 begär han promotion till bättre lägenhet, i synnerhet Norrbärke. Detta ansågs icke uteslutet, om församlingen önskade honom. Sedan kyrkoherden Andreas Floraeus i Orsa 1661 blivit avsatt, uppkom fråga om efterträdare. Biskopen ville ha hr Andreas, medan Domkapitlet ville placera en av sina ledamöter. Församlingen vägrade helt taga emot honom, men biskopen genomdrev 1661 27/3 sin vilja. Han skulle genast fara dit. Före 7/8 blev han installerad av prosten Uno Troilus i Leksand och förblev där till sin död.