Personal Record

Joannes Laurenti Arhusius

komminister. Was at most 30 years.

Born:1641 Västerås (Väsm)
Christened:1641 25/3 Västerås (Väsm)
Dead:1671 Björksta (Väsm)

Marriage with Sara Sevallia (1650 - >1717)

Marriage:1668 Tortuna (Väsm)

Notes


Inskrivs i febr. 1655 i Västerås trivialskola, där han 1658 avancerar till klass 4 och vid examen 1660 blir nr 10, varpå han försvinner ur handlingarna till läsåret 1662-63 då han inskrivs vid universitetet i Åbo, varefter han 1665 17/10 flyttar till Uppsala. Blir 1667 30/11 prästvigd med förordnande som adjunkt i Tortuna. Vid faderns död i slutet av 1668 blir han nådårspredikant åt sin mor. Eftersom han uppträtt olämpligt vid den nye kyrkoherdens installation, blev han 1669 4/8 suspenderad, men återfick tjänsten redan 25/8, då församlingen icke kunde få någon i hans ställe. Utnämndes 1670 26/1 på församlingens begäran till kaplan med tillträde 1/5. Var 1671 12/4 så sjuk, att kyrkoherden begärde adjunkt åt honom.