Personal Record Pedigree Chart

Magnus Andreae Coriander

Kyrkoherde. Was 85 years.

Father:Anders
Mother:Kerstin Hansdotter (- 1620)

Born:1578 1/5 Norra Tjust hd (Smål)
Dead:1663 10/11 Säter (Dala)

Marriage with Kristina Katarina Wichaea (1592 - 1673)

Marriage:about 1614 Arboga (Väsm)

Children:
Andreas Magni Nortman (1614 - 1692)
Benjamin Magnus Croneborg (1618 - 1677)
Magnus Magni Nortman (1620 - 1672)
Katarina Nortman (1624 - 1624)
Anna Nortman (1627 - 1651)
Mårten Nortman (- 1656)
Petter Nortman (- 1656)

Notes


Prästvigdes 1615 i Västerås till pastorsadjunkt i Vika, varifrån han troligen i augusti 1618 flyttar till Norberg som nådårspredikant och vicepastor och blir från 1/11 samma år även komminister där. 1624 27/8 begär Arboga honom till skolkollega och underkaplan, en befattning som han trots kyrkoherdens motstånd tillträder 1625 1/5, samt blev senare samma år komminister i nämnda stad. Tjänsten avsåg ännu vid denna tid både stads- och landsförsamlingarna. När Ramnäs pastorat 1633 var ledigt, uppföres han på förslag, men avböjde kallelsen. Sedan beslut fattats om att Säter skulle bli eget pastorat, begärde man honom till kyrkoherde, vilket ansågs göra förslag obehövligt, varpå han efter prov erhöll Domkapitlets konfirmation 1636 6/12. Han synes ha tillträtt omedelbart. Uppfördes 1641 9/6 på 3:e rummet till Mora pastorat, där dock en Tersérus stod på första rummet. Förblev därför i Säter till sin död. Var under en lång följd av år blind och de senare åren även sängliggande. Efter avflyttningen från Norberg till Arboga, 1624-25, sålde han den del i Ingelsbacken, som han förvärvat troligen under tiden där. I Säter köpte han Laggarbo och Hänselsbo torp i Dalsbyfjärdingen.

Vapen:
En åt sinister gående herde med stav. "Troligen en präst med stav symboliserande herdeomsorgen."