Personal Record Pedigree Chart

Johannes Johannis Sevallius

Kyrkoherde. Was 58 years.

Father:Johannes Olaus Sevallius (1604 - 1679)
Mother:Anna Björk (1603 - 1676)

Born:1639 29/6 Västerås (Väsm)
Dead:1698 23/1 Stora Skedvi (Dala)

Marriage with Katarina Nortman (1657 - 1726)

Marriage:1672 28/7 Stora Skedvi (Dala)

Children:
Johannes Johannis Sevallius (1674 - 1730)
Gertrud Sevallia (1676 - 1732)
Andreas Sevallin (1677 - 1705)
Anna Sevallia (1679 - 1747)
Wilhelm Sevallius (1681 - 1752)
Katarina Sevallia (1683 - 1740)
Gabriel Sevallius (1685 - 1706)
Kristina Sevallia (1687 - 1741)
Sara Gustaviana Sevallia (1694 - 1695)

Notes


Går 1649 i Västerås trivialskolas klass 2, uppflyttas till gymnasiet 1655 och inskrivs vid Uppsala akademi i augusti 1658, sedan han genomgått två klasser i gymnasiet. Blir i Uppsala 1668 10/12 fil.mag. och är 2:e kurator i nationen 1669/70. Åter i Västerås blir han 1670 22/9 konrektor där. Prästvigs 1671 12/2 och blir 30/8 samma år jämväl assessor i Domkapitlet. Är från och med hösten 1678 lektor i grekiska och utnämns 1683 25/4 till 2:e teol. och hebreae linguae lektor med Hubbo som prebende och tillträde 1684 1/5. Sätts 1685 13/7 på 3:e rummet till Arboga och rekomenderas av Domkapitlet, varpå det upptäcks, att kungen redan lovat bort pastoratet. Får 1687 5/3 kunglig fullmakt på Norbergs Pastorat. Eftersom tillträdet i Norberg inte skulle bli förrän 1688 1/5, förordnades han till 1:e teol. lektor under läsåret 1687/88, då han behöll Hubbo. Blev 1693 28/3 av Domkapitlet enhälligt föreslagen till kyrkoherde i Sala, men även där hann kungen utnämna, innan han erhållit Domkapitlets skrivelse. När strax därpå hans svåger Laurentius Holenius i Stora Skedvi gick bort, utverkade han landshövdingens och Domkapitlets rekomendation till detta pastorat, men misslyckades av samma anledning som tidigare Arboga och Sala. Bättre tur hade han påföljande år, 1694, då man i januari lyckades ordna kunglig kollation till Svärdsjö. Eftersom tillträde skedde först 1695 1/5 med installation av biskopen 16/8 samma år, hann han icke vara där mera än omkring 2 ½ år. Han avled i Stora Skedvi på hemväg från Västerås, och begravdes i Svärdsjö. Förvärvade större delen i det av hustrun bekomna Rasjöbo i Stora Skedvi sn (Dala) samtidigt som han avyttrade sitt mödernearv i Almsta i Björksta sn (Väsm).