Personal Record Pedigree Chart

Alida Katarina Lovisa Brändström

Was 44 years.

Father:Anders Wilhelm Brändström (1816 - 1853)
Mother:Ulrika Lovisa Svenson (f. Bodin) (1827 - 1880)

Born:1850 25/11 Karby, Vendel (Uppl) 1)
Dead:1895 8/3 Rosenlund, Ulvsike, Skuttunge (Uppl) 2)

Marriage with August Mauritz Andersson (f. Bringentoff) (1842 - 1919)

Marriage:1875 3/10 Danmark (Uppl) 3)

Children:
Knut Leonard Andersson (1876 - 1876)
Ida Augusta Eriksson (f. Andersson) (1877 - 1952)
Agda Maria Andersson (1879 - 1939)
Alma Sofia Teresia Andersson (1881 - 1958)
Gerda Helena Andersson (1885 - 1888)
Otto Anselm Bringentoff (f. Andersson) (1889 - 1982)

Notes

Flyttade 1854 med modern till öster Ekeby i Vendel (Uppl), och 1858 med modern till socknens fattigstuga. År 1859 placerades hon hos sin morfar Lars Bodin i Säby kvarn i Danmark (Uppl), varpå modern själv flyttade till Ladugårdsgärdet i Stockholm (Uppl). Flyttade snart efter till modern i Stockholm, varifrån hon 1862 återvände till morfadern i Danmark, och 1866 vidare som piga åter till Stockholm. Flyttade 1868 som piga åter till morfadern i Danmark, 1869 till Uppsala (Uppl), 1870 till Bälinge (Uppl), och nov 1872 till Gunnarsgärdet i Skuttunge (Uppl), okt 1873 åter till morfadern i Danmark, och okt 1875 som gift åter till Skuttunge, då till torpet Rosenlund lydande under Ulvsike gård, april 1876 till Gävle stad (Häls), samt nov 1879 åter till Rosenlund, där hon var bosatt ännu i mars 1895, då hon avled av vattusot (ödem).


Sources

1)ULA/ Vendel C:9, s 8 (Fb)
  
2)ULA/ Skuttunge F:5, s 1 (Db)
  
3)ULA/ Danmark C:6 (Vb)