Personal Record

Johan Leonard Ekestubbe

Kansliråd. Was 59 years.

Born:1712 19/9
Dead:1772 26/5 Stockholm, Klara (Uppl)

Marriage with Hedvig Maria Eldh (1725 - 1789)

Marriage:1764 Stockholm (Uppl)

Notes


Student i Uppsala (Um.) 1725 18/10. Extra ordinarie kanslist i inrikesexpeditionen 1734. Kommissionssekreterare i Frankfurt am Main 1737. Riddarhuskanslist 1741. Riddarhussekreterare 1747-20/5. Kansliråds fullmakt 1756 9/11. Kansliråd 1757 16/8. Ledamot av Stockholms stads brand- och försäkringscontoirs överstyrelse 1759. RNO 1770 28/4. Död 1772 26/5. Ägde fastighet i Stockholm.