Personal Record Pedigree Chart

Laurentius Andreae Biörck

Komminister. Was at most 47 years.

Father:Andreas Georgi Schedvimontanus (>1560 - 1652)
Mother:NN (- <1626)

Born:1616 Västerås (Väsm)
Dead:1663 1/7 Björksta (Väsm)

Marriage with Kristina Rudbeckia (- 1670)

Marriage:1640 27/7 Västerås (Väsm)

Notes


Intages 1625 i Västerås skola, uppflyttas till gymnasium 1634, inskrivs i Uppsala akademi 1635 25/1, återvänder troligen hösten 1637, kallas 1638 24/5 diakon, promoveras till Collegium pietatis 1638 18/8 och blir prästvigd 1640 14/5. Blir 1641 16/8 3:e kollega vid Västerås skola, som han lämnar 1642, då han 28/9 blir konstituerad som predikant och syssloman vid hospitalet. Tillträder 1650 1/5, för att hjälpa sin gamle far, kaplanstjänsten i Björksta, som han mot församlingens vilja erhållit. När fadern dött, sattes han 1654 31/3 av Domkapitlet på 3:e rummet, begärdes enhälligt av församlingen och utnämndes 5/4, och tillträdde 1/5.