Personal Record

Ericus Johannis Hysingh

Komminister. Was at most 43 years.

Born:1640 Stora Skedvi (Dala)
Dead:1683 21/1 Avesta (Dala)

Marriage with Anna Silentz (>1640 - 1694)

Marriage:1669 6/1 Säter (Dala)

Notes


Intages 1648 i Västerås skola, vaifrån han i februari 1655 går till Uppsala, där han synes ha stannat till någon gång inpå läsåret 1658-59, då han intages i klass 1 i Västerås gymnasium, där han år både kantor och instrumentista. Från klass 3 återvänder han någon gång under läsåret 1661-62 till Uppsala, där han synes ha stannat till sin prästvigning 1667 17/5. Att han under denna tid hållit kontakt med gymnasiet framgår dock av att han 1664 17/5 där håller en oration. När han prästvigs, var det på kallelse av kyrkoherden i Stora Skedvi att bli dennes adjunkt med tjänstgöring vid Lövåsens bruk. Tillträder 1669 1/5 komministertjänsten i Avesta. Begär 1679 22/9 Möklinta pastorat med rekomendation av kammarrådet Isak Cronströms fru, vilket dock misslyckades. Såväl Avesta som fru Elisabet Funck begärde då, att han skulle få annan befordran, vilket utlovades ske när något, som var honom "tjänligt", blev ledigt. Dog dock innan denna befordran kunde verkställas.