Personal Record

Petrus Andreae Irestadius

Kyrkoherde. Was at most 69 years.

Born:1614 Irsta (Väsm)
Dead:1683 12/12 Romfartuna (Väsm)

Marriage with Susanna Björk (1619? - 1648)

Marriage:before 1642 Björksta (Väsm)

Notes


Intages 1627 i Västerås trivialskola, uppflyttas 1632 till gymnasium, inskrivs 1636 10/2 i Uppsala akademi, där han inte stannar längre än till vår-terminens slut, varpå han fortsätter i gymnasiet, intages 1637 16/8 i Coll. candidatorum samt blir i Västerås 1638 22/8 fil.kand. och 1639 25/6 teol.kand. Blir 1639 21/9 diakon och medhjälpare åt komministern i Hed. Prästvigdes 1640 14/5 och förordnades till pastorsadjunkt i By. Är troligen fr.o.m. höst-terminen 1642 i Västerås skola 2:e kollega, som han är till 1643 1/11, då han blir rektor vid pedagogin (småskolan). Blir 1648 2/8 kaplan i Björksta på begäran av församlingen och sin svärfar. Tillträder 1648 1/11, men har då uppehållit tjänsten från fr.o.m. vår-terminens slut. Församlingens begäran, att han skulle få löfte om pastoratet efter svärfadern, blev dock avslagen. Tillträder 1650 1/5 sacellanin i Sala stad. Anhåller 1663 6/10 om Björksta pastorat och kommer 1664 10/2 med på förslaget. Då detta ärende drog ut på tiden, uppsattes han samma år 29/10 på rum till Romfartuna pastorat, begärdes enhälligt av församlingen och tillträdde 1665 1/5. Fick 1681 en av sönerna till hjälp och begärde 1683 25/4, att en blivande måg skulle få förestå tjänsten, vilket bifölls. Före årets slut var han död.