Personal Record Pedigree Chart

Maria Magdalena Stenbom

Was 73 years.

Father:Botvid Stenbom (1750 - 1800)
Mother:Anna Magdalena Bäckström (1754 - 1829)

Born:1785 1/7 Stockholm, Adolf Fredrik (Uppl)
Dead:1858 18/12 Klockargården, Skuttunge (Uppl)

Marriage with Magnus Bringentoff (1772 - 1851)

Marriage:1802 11/9 Nagu (Eg.Fin. FIN)

Children:
Elisabet Magdalena Bringentoff (1803 - 1804)
Mauritz Adrian Bringentoff (1805 - >1848)
Matilda Cornelia Bringentoff (1807 - )
Anders Bringentoff (1810 - 1884)
Göran Bringentoff (1814 - 1884)
Maria Emilia Bringentoff (1817 - 1899)
Margareta Agata Bringentoff (1819 - 1821)
Magnus Bringentoff (1824 - )

Notes

Flyttade före sept 1802 till Marieberg i Saltvik (Ålnd. FIN), och 1806 till Klockargården i Skuttunge (Uppl). Vikarierade ibland sin make som skollärare. Död i lungsot (tuberkulos). Hämtat ur boken Skuttunge Socken (Andersson, A. 1954, s 127ff): "Seder o bruk vid bröllop omkring 1830 - Vid kyrkan, hvarets bruden var till mötes i sockenstugan eller något af klockarens rum, enär bruden vanligen kläddes af klockarfrun, emottogs hon af brudgummen, hvarefter brudparet åtföljdes in i kyrkan under en brölloppsmarsch spelad av spelmännen. Desse måste dock sluta sitt spel så fort brudparet kommit inom kyrkdörren, då ett orgelpreludium vidtog och fortsattes till dess brölloppsskaran hunnit ordna sig i bänkarne." / "Vid bröllopsmiddagen - Alla gifna platser voro nog snart besatta, och till dessa hörde brud och brudgummens främst och näst intill dem brudkläderskan, som kallades brudframma, närmast bruden, och vigselförrättande presten närmast brudgummen, samt derefter hvad som kallades herrskap. Klockarens plats var även gifven under den tid som det sedvanligen hörde till hans åligganden att sönderskära all köttmat, som frambars ostyckad, likasom ock jemte brudframman de framsatte tårtorna, och var på andra sidan bordet, nära nog midtför presten. Vid middagen var det vanligt att den s.k. brudframman skulle lägga för bruden hvad denna åt. Sed var ock att brudframman skulle å en särskild tallrick aflägga en bit af hvarje rätt som lemnades orördt och kallades brudtallrick, hvilken i de flesta fall öfverlämnades till diskvaskan."