Personal Record

Hermannus Pauli Orostander

Kyrkoherde. Was at most 71 years.

Born:1593 Malung (Dala)
Dead:1664 20/4 Lima (Dala)

Marriage with Kerstin Sevallia (- 1668)

Marriage:1627

Notes


Går i högsta klassen då Västerås skolas matrikel upprättas 1619, och inskrivs 1620 8/2 i Uppsala akademi, där han tillbringar en termin. Ålägges efter återkomsten av Domkapitlet, 1620 14/10, "än studera en tid" före prästvigning, vilken förrättas 1621 28/11, varpå han blir adjunkt åt sin far i Lima. Sedan Sevalla 1626 blivit annex till Tillberga, förordnades han dit som adjunkt. Skickas 1628 21/6 åter till Lima som kaplan åt sin far med omedelbart tillträde. Sätts 1635 13/12 på 1:a rummet till Arboga sacellani utan att dock komma dit. Efter faderns död får han 1641 6/2 fullmakt på Lima, med tillträde 1/5, där han förblev till sin död.