Personal Record Pedigree Chart

Lars Björnsson

Fogde. Was about 71 years.

Father:Björn

Born:about 1586 1/9
Dead:1657 Norrköping (Östg)
Buried:1657 8/3 Norrköping (Östg)

Marriage with Britta Björnsdotter (1596? - 1655)

Marriage:about 1621

Children:
Lars Larsson Eldstierna (1623? - 1701)
Jakob Larsson (1627 - 1651)
Abraham Larsson Eldh (1630? - 1668)
Samuel Larsson Stierneld (1637 - 1716)
? Krister Larsson Eldh (1637 - )

Notes


Var 1643-57 fogde på Händelö, Norrköping (Östg). "Wälaktad Lars Björnsson fogde till Händelö" begravdes i Norrköpings Johannes 1657 8/3, då "hans arfvingar gåfvo till testamente för sina saliga föräldrar en skön förgylld bibel".