Personal Record

Ericus Marci Arosiensis

Komminister.

Born:Västerås (Väsm)
Dead:between 1655 and 1656 Sura (Väsm)

Marriage with NN Sevallia (- <1631)

Marriage:(1620-t) Sevalla (Väsm)

Notes


Prästvigs 1616 och blir omedelbart sacellan i Sevalla med tjänstgöring någon tid även i Tillberga, sedan Sevalla 1626 blivit annex. Blir 1628-29 sacellan i Sura, sätts 1643 4/3 på 1:a rummet till kyrkoherde i Sevalla och 1644 21/9 på 2:a rummet till Ramsberg. Blir 1648 9/9 av Domkapitlet "förskriven" till pastor i Västra Skedvi, men redan 29/11 samma år kom bönder därifrån och begärde en annan. Anhöll 1650 27/3 hos Domkapitlet att få befordran, vilket lovades honom. Då han icke erhöll sådan frånträdde han 1655 12/9 tjänsten till sin måg. Denne skulle ta honom till sig och försörja honom, så länge han levde.