Personal Record

Laurentius Erici Holénius

Kyrkoherde. Was at most 32 years.

Born:1661 Hedemora (Dala)
Christened:1661 6/6 Hedemora (Dala)
Dead:1693 Stora Skedvi (Dala)
Buried:1693 27/8 Stora Skedvi (Dala)

Marriage with Kristina Nortman (1661 - 1690)

Marriage:1686 24/6 Stora Skedvi (Dala)

Notes


Intages 1672 i Västerås skolas klass 3, där han går två år, varpå han lämnar Västerås och omnämnes först 1678 7/11, då han inskrivs i Uppsala akademi, där han 1685 10/12 blir fil.kand. När han 1686 31/3 begär prästvigning, är det med motiveringen, att han rekomenderas att bli riksdrotsens hovpredikant. Domkapitlet föredrog emellertid att utnämna honom till rektor i Köping, varpå han prästvigdes samma år 16/4. Innan tillträdet skulle ske påföljande år, hade han emellertid hunnit gifta sig med prostdottern i Stora Skedvi och begärde med hänvisning till sina skulder att istället få bli adjunkt hos sin svärfar i förhoppning att få efterträda denne. Detta beviljades, och sedan med biskopen och församlingen överenskommits att denne på grund av sin ålder skulle få frånträda tjänsten till sin måg, stadfästes detta genom kunglig kollation 1689 9/2. Då svärfadern sedan ändrade sig och icke ville bli förtidspensionerad, hann han kanske aldrig tillträda, eftersom han dog vid tiden för tillträdet.