Personal Record Pedigree Chart

Lars Larsson Eldstierna

Landshövding. Was about 78 years.

Father:Lars Björnsson (1586? - 1657)
Mother:Britta Björnsdotter (1596? - 1655)

Born:about 1623
Dead:1701 15/12 Linköping (Östg)

Marriage with Katarina Standorph (- 1667)

Marriage:1655

Marriage with Eva Eggertz (- 1674)

Marriage:1668

Marriage with Katarina Kyle (1642 - 1699)

Marriage:after 1674

Notes


Född antagligen 1623 (ej 1626) i Östergötland. Hovkassör 1644. Kammarskrivare i kammarkollegium 1647. Särskilt fiskaliskt uppdrag på Gotland 1651. Kammararkivinspektor (Ök.) 1654 9/6. Extra ordinarie assessor i reduktionskollegium 1661 27/4. Adlad 1662 20/11 och introducerad 1664-05-09 under nr 654 i dåvarande svenneklassen, men avfördes ur matrikeln 1727, då de släkter uteslötos, vilka voro introducerade såsom friherrliga eller grevliga. Assessor i kammarrevisionen 1662. Kammarrevisionsdirektör 1666 23/5. Krigskammarråd vid svenska armén i Skåne 1675 23/11. Kammarråd 1678 1/3. Landshövding på Ösel 1689 24/7 och i Älvsborgs län och på Dal 1690 21/4. Friherre 1691 11/9. Landshövding i Östergötlands län 1693 16/8. Död 1701 15/12 i Linköping och begraven 1701 29/12 i Borgs k:a, där han lät mura en familjegrav. "Han var en skicklig och mycket brukad tjänsteman samt så mycket och allmänt saknad att efter hans död uppkom i Östergötland ordspråket: -det var ej så, när Lasse levde-. Duellerade 1672 ??/1 vid ett gästabud i tysthet med sin styvdotters man generaltullinspektoren Crispin Flygge, därvid båda fingo skråmor men utan vidare menlig påföljd."

Friherre till Borg i Borgs sn (Östg) samt herre till Kransbo (nu Broby) i Istorps sn, Fästered i Finnekumla sn och Katrineberg i Revesjö sn (Vägö).