Personal Record Pedigree Chart

Samuel Larsson Stierneld

Kamrer. Was at most 79 years.

Father:Lars Björnsson (1586? - 1657)
Mother:Britta Björnsdotter (1596? - 1655)

Born:1637 Norrköping (Östg)
Dead:1716 5/10 Stjernholm, Estuna (Uppl)

Marriage with Betty Ratkind (1643 - 1673)

Marriage:1667 29/1

Marriage with Margareta Betke (1661 - 1694)

Marriage:1682 28/12

Notes


Född tvilling 1637 i Norrköping. Student i Uppsala 1646. Extra ordinarie kammarskrivare i kammarkollegium 1662. Ord. kammarskrivare i kammararkivet 1663. Vice inspektor därst. 1667. Bokhållare i tull- och licentkontoret 1670. Kamrerares titel 1674 9/4. Ord. kamrerare i tullkontoret i nämnda kollegium 1675 13/12. Konfirm.fullm. 1680 9/4. Adlad 1694 29/11. Avsked 1711 ??/2. Kammarråds titel 1716. Död s. å. 5/10 hos sin dotter på Stjärnholm i Estuna sn (Uppl), innan den sistnämnda utnämningen hann expedieras, samt begraven i Estuna k:a. "Han älskade läsning, musik, kroppsövningar och jakt samt fick på en björnjakt en studsarbössa av konung Carl XI."