Personal Record Pedigree Chart

Benjamin Magnus Croneborg

Överstelöjtnant. Was 58 years.

Father:Magnus Andreae Coriander (1578 - 1663)
Mother:Kristina Katarina Wichaea (1592 - 1673)

Born:1618 2/12 Norberg (Väsm)
Dead:1677 10/4 Salshult, Stenberga (Smål)

Marriage with Elisabet Crusebjörn (- 1655)

Marriage:1650 19/11 Säter (Dala)

Marriage with Maria Antonia Schmiedanin (- 1699)

Marriage:1657 2/3

Notes


Deltog i 30-åriga kriget. Var chef för ett kompani i Überlingen under överstelöjtnant Ribbing. Major och kommendant på slottet Friedland i Böhmen 1647-48, där en inskription av honom finns inristad på slottsmuren. Adlad Croneborg 1650 20/7, och var 1652 överstelöjtnant och kommendant på Laholms fästning, samt var 1658 2/6 generalauditör och justitiarie över garnisonerna i de från Danmark erövrade provinserna. Kallas överstelöjtnant och kommendant 1675 27/3. Då han 1650 återkommit från tyska kriget var han "så illa kväst och skjuten, att hela ena sidan var förlamad, så att han måste gå på kryckor. Skänkte 1654 tillsammans med Crusebjörnska familjen en tomt till Säters skola och gav slutligen till Stenberga kyrka en förgylld silverkalk med fat, prydd med Croneborgska vapnet." Han, som under studietiden heter Benjamin Magni, kallar sig senare Benjamin Magnus.