Personal Record

Martinius Olai Helsingius

Kyrkoherde.

Born:Hälsingland
Dead:1627 1/3 Floda (Dala)

Children with Britta Larsdotter (1565? - 1641)

Children:
Kristina Katarina Wichaea (1592 - 1673)
Andreas Martini Occidentalinus (1606 - 1670)
Ingrid Mårtensdotter
Nils Mårtensson (- >1637)

Notes


Blir 1587 kaplan i Vika och tillträder Floda pastorat 1614 28/9 såsom dess förste kyrkoherde efter skilsmässan från Nås. Då lönen i det nybildade pastoratet var så låg, att han icke kunde föda sig där, anhöll han 1621 10/1 om annan lägenhet. Församlingen erbjöd sig då att bättra på hans inkomster, varpå han förblev där till sin död. Ägde med sin hustru hemmanet Åkre i Stora Tuna sn.