Personal Record

Olaus Laurentius Ranstadius

Kyrkoherde. Was at most 47 years.

Born:1611 Kumla (Närk)
Dead:1658 3/5 Fläckebo sn (Närk. SWE)

Marriage with Anna Nortman (1627 - 1651)

Marriage:1644 Säter (Dala)

Notes


Intages 1619 28/3 i förberedande klass i Västerås skola, uppflyttas 1630 till gymnasium, där han i flera år är kantor eller instrumentista, samt inskrivs 1636 10/2 i Uppsala akademi. Återvänder vid vår-terminens slut till Västerås, där han 1636 24/8 blir fil.kand, varpå han ånyo reser till Uppsala för att i mars 1639 återinskrivas i gymnasiet, där han 1639 25/6 blir teol.kand. samma år 29/6 blir han diakon som nr 1 av 7 och 21/9 prästvigd, varvid han förordnas till adjunkt åt pastor i Köping. Domkapitlet tycks emellertid ha ansett det behövligt att först skicka honom till Säter som rektor, där han är läsåret 1642-43 för att sedan återvända till Köping. Hösten 1645 begär han att få resa utrikes för fortsatta studier, varpå han 1646 16/2 inskrivs i Königsberg och i april 1647 i Greifswald, där han 1650 22/8 blir fil.mag.. Efter återkomsten blir han från höst-terminen 1651 rektor i Arboga. 1655 26/7 sätts han på 4:e rummet till kyrkoherde i Fläckebo, dit han utnämnes redan 1/8 med omedelbart tillträde efter uppgörelse med arvingarna.