Personal Record Pedigree Chart

Anders Nilsson Nordenhjelm

Professor, Kansliråd, Statssekreterare. Was 61 years.

Father:Nils Andersson (1600? - 1655)
Mother:Britta (- 1645)

Born:1633 27/4 Norrköping (Östg)
Dead:1694 22/12 Stockholm (Uppl)

Marriage with Kristina Jönsdotter (Ellerhusen) (1641 - 1705)

Marriage:1672 22/6 Stockholm, S:t Nicolai (Uppl)

Notes


Student i Uppsala 1650 1/9. Företog under sju år vidsträckta utrikes resor genom hela Europa. Filosofie doktor utrikes. Filosofie professor vid Uppsala akademi 1667 26/6. Eloquentie professor därst. 1672 25/3. Kansliråd och sekreterare av staten 1687 7/5. Adlad s.å. 11/5. Död 1694 23/12 i Stockholm och begraven i Nikolai kyrka, varest hans vapen uppsattes. "Han kom 1686 bland andra på förslag att bliva informator för kronprinsen, sedermera konung Carl XII, och blev jämte två andra lärda män uppkallad på hovet, som då vistades i Uppsala, då han av prinsen själv valdes till dess lärare. Var för sin lärdom och sitt stadiga väsende mycket älskad. Brukade alltid sin gamla ärbara dräkt."