Personal Record Pedigree Chart

Ericus Svenonis Myrin

Komminister. Was about 43 years.

Father:Sven Myrin

Born:about 1688 (Vägö)
Dead:1731 8/6 Uppsala (Uppl)

Marriage with Anna Sevallia (1679 - 1747)

Marriage:1720 22/9 Stora Skedvi (Dala)

Children:
Sven "Svante" Myrin (1722 - 1802)
Elisabet Myrin

Notes


Var student 1712, prästvigdes 1721 8/12, blev vice pastor i Uppsala 1723, samt komminister därstädes 1724. Fick consistoriets fullmakt på komminister-sysslan, fast magister Boje hade de flesta rösterna. Blev magister primus 1725, och säges då vara en gammal man med långt rött skägg.