Personal Record Pedigree Chart

Matthias Andreae Biörk

Komminister. Was at most 42 years.

Father:Andreas Georgi Schedvimontanus (>1560 - 1652)
Mother:NN (- <1626)

Born:between 1609 and 1610 Björksta (Väsm)
Dead:1651 Västerås (Väsm)
Buried:1651 2/11 Västerås (Väsm)

Marriage with Marina Hansdotter (- 1678?)

Marriage:1640 15/8 Västerås (Väsm)

Notes


Intages 1622 i Västerås skola, varifrån han i februari 1627 flyttar till Uppsala akademi. Citeras därifrån emellertid till Domkapitlet för att stå till svars för att han före avresan haft för nära umgänge med en piga på Smedjegatan och dömdes 1628 16/1 enligt skolans lagar antingen till "rygghudens avläggande eller henne (rygghuden) med 10 dlr igenlösa". Han valde det senare, men förvisades från skolan och staden på tre år. Höst-terminen 1633 blir han 3:e kollega i Västerås och angives 1642 15/10 ha varit 2:e kollega, troligen från höst-terminen 1639, då företrädaren dog. Hade då redan 1640 14/5 blivit prästvigd. Samtidigt med sin kollegatjänst fick han i augusti 1639 förordnande att vara e.o. lektor i matematik. Hur länge detta förordnande gällde, är icke känt. Efter vår-terminens slut 1642 blir han adjunkt åt domprosten, en befattning som först kallades vice sacellan och sedan 2:e sacellan och blir 1643-44 överkaplan. När Irsta förnämliga pastorat blev ledigt, ansåg Domkapitlet 1651 11/9 att det borde ges åt honom, men då patronus ville ha en lektor, tvingades han avstå härifrån. Troligen var han redan då sjuk. Han var ett mekaniskt geni, konstruerade 1632 ett repetergevär med fem skott, som han tänkt skänka kung Gustav II Adolf, vilken dock hann dö. Åren 1633-43 tillverkade han ett astronomiskt ur i domkyrkan och skrev en lärobok i aritmetik, som antogs för undervisningen i stiftets skolor. Fick också uppdraget att avskriva domkyrkans gamla handlingar i en särskild bok, vilket tog honom fyra år.