Personal Record

Karl Erik Valdemar Eriksson

Statare, fiskare, slöjdare, stensättare. Was 47 years.

Born:1881 10/3 Österhaninge (Södm)
Dead:1928 13/7 Mörtnäs, Gustavsberg (Uppl)

Marriage with Ida Augusta Eriksson (f. Andersson) (1877 - 1952)

Marriage:1906 25/10 Färentuna (Uppl) 1)

Children:
Erik Ivar Eriksson (1905 - 1978)
Karl Johan "Kalle" Eriksson (1907 - 1975)
Folke Mauritz Eriksson (1908 - 1992)
Elin Viola Ericsson (f. Eriksson) (1915 - )

Notes


Son till jordbrukaren Johan Erik Ersson (f. 1840 i Utö sn, Södm) och Anna Kristina Forsberg (f. 1845 i Berg sn, Väsm). Var 1890 bosatt i Skälby i Sollentuna sn (Uppl), och 1900 31/12 som statdräng i Näsby i Täby sn (Uppl), samt före vigseln i oktober 1906 i Vidbo sn (Uppl).


Sources

1)ULA/ Färentuna EI:4, s 12 (Vb)