Personal Record Pedigree Chart

Gottlieb Fichtelius

Apotekare.

Father:? Johan Fichtelius (- 1691)

Dead:1733 10/4 Stockholm, Tyska fs (Uppl)

Marriage with Maria Magdalena Rosenach (- 1718)

Marriage:1692 10/4 Stockholm, Tyska fs (Uppl)

Children:
Johan Gottlieb Fichtelius (1693 - )
Karl Fredrik Fichtelius (1695 - )
Kristoffer Fichtelius (1696 - )
Hedvig Magdalena Fichtelia (1698 - 1768)
Gottfrid Fichtelius (1700 - )

Notes

Var apotekare i S:t Nicolai fs, Sthlm (Uppl).

Tyska församlingen hade under 1600-talet ingen egen begravningsplats och grannförsamlingarnas successivt krympande utrymmen gjorde till sist att även de mer förmögna medlemmarna i församlingen fick problem med att köpa begravningsplatser. Vid 1700-talets början förvärvade församlingen några intilliggande fastigheter och påbörjade år 1716 en gravbyggnad, vilken stoppades av en kunglig skrivelse, vari dålig lukt och ökad brandfara befarades. Kyrkans föreståndare vid denna tid var apotekaren Gottlieb Fichtelius, svåger och universalarvinge efter Balthasar Salinus’ son Magnus Balthasar Salinus. Fichtelius lyckades i november 1717 få audiens hos Karl XII i Lund och utverka att det begärda tillståndet gavs. Fichtelius hade då utlovat, inte bara att gravarna skulle anläggas djupt under jorden, utan även att den skämda luften skulle ledas i skorstenar upp på taket. - Det nya gravkoret färdigställdes år 1735.

Magnus Balthasar Salinus var gift med Anna Rosenackin (d. 1695), dotter till handelsmannen i Potsdam Johan Rosenack. Vid hans bortgång i september 1692 noterade Karl XI i sin dagbok: "Den 18 om afton blefw Hennes Majest[et]s Enke-Drånningens Balberare Mester Baltsar Salinus dööd i Stockholm, nu mera salig hos Gudh, sädan han tre weker hafver warit siuk. Drånningen och iagh mister dher en trogen tienare." Magnus Balthasar Salinus begravdes i Storkyrkan. Efter hans frånfälle uppkom tvist mellan änkan, som var barnlös, och de Salinska syskonen om arvet. Tvisten löstes genom att parterna i en arvsförening 1693 kom överens, att syskonen – eller deras arvingar - skulle få 3 000 daler var ur kvarlåtenskapen, medan återstoden skulle gå till den av änkan utsedde universalarvingen, Gottlieb Fichtelius, som var gift med hennes syster. Fichtelius, som även han kom från Tyskland, övertog 1692 apoteket Korpen, beläget i en fastighet vid Stortorget, Trångsund 12, vilken Fichtelius efter att ha utfått det Salinska arvet år 1697 kunde förvärva hälften av. Fichtelius kom, som tidigare nämnts, att göra betydelsefulla insatser för Tyska kyrkan. Apoteket Korpen flyttades senare till Västerlånggatan 12 i Gamla Stan, där det alltjämt återfinns. I apotekets entré står nu uppställd en s. k. praktmortel, en mycket tung malmpjäs, om vilken en mässingsskylt förtäljer att den på sin tid anskaffats av apotekaren Fichtelius för att visa hans välstånd.