Personal Record Pedigree Chart

Mårten Nortman

Soldat.

Father:Magnus Andreae Coriander (1578 - 1663)
Mother:Kristina Katarina Wichaea (1592 - 1673)

Born:Arboga (Väsm)
Dead:1656 Litauen

Notes


Gick 1645 i Västerås skola och inskrevs 1647 i Uppsala akademi, men när han 1654 sökte vinna inträde Västerås gymnasium, vägrade Domkapitlet detta med hänvisning till hans dåliga leverne och råddes han söka annat yrke, varpå han blev militär och tjänstgjorde, när han stupade, vid Livregementet till häst. Han hade till året 1650 låtit trycka en nyårsönskan, som han tillägnade präster och den närmaste släkten.