Personal Record

Erik Sverkilsson

Fänrik.


Marriage with Ingrid Mårtensdotter

Marriage:1628

Notes


Denne, som 1623 blev beskylld för horsbrott med hustrun till kyrkoherden Georgius Danielis i Malung och därpå belägrat Ingrid, fick sedan han gjort sig fri från beskyllning för hor och betalt böter för lägersmålet, tillstånd att gifta sig med Ingrid.