Personal Record

Govert Silentz

Borgare.

Dead:about 1589 Stockholm (Uppl)

Children with Lenika (- 1603)

Children:
Govert Silentz (1562? - 1652)
Lenika Silentz (- 1606)
Elisabet Silentz (- <1597)

Notes

Härstammade av en gammal adlig släkt i spanska Nederländerna, men nödgades fly landet under hertigens av Alba förföljerser, vilka pågick 1567-73, och blev borgare i Stockholm, i vars vågböcker han är nämnd 1580-88, och köpte 1589 ett stenhus vid Söderport.