Personal Record Pedigree Chart

Govert Silentz

Bruksföreståndare. Was about 90 years.

Father:Govert Silentz (- 1589?)
Mother:Lenika (- 1603)

Born:about 1562 Holland
Dead:1652 Säter (Dala)

Marriage with Kristina von Freden (1570? - )

Marriage:1592 10/9 Lübeck (DEU)

Children:
Wilhelm Silentz (1596 - 1652)
Volter Silentz (1600? - 1670)
Gert Silentz
Govert Silentz
Johannes Silentz (- >1648)
Didrik Silentz (- >1632)
Katarina Silentz

Notes


Född i Holland och kom som barn med föräldrarna till Stockholm men bosatte sig senare i Lübeck, där han blev borgare och handelsman (1592-1603), samt även drev ett gårmakeri. Blev 1619 av kung Gustav II Adolf inkallad till Sverige för kopparrening, varpå han våren 1620 återflyttade till Sverige. Erhöll 1621 30/1 försäkran om byggande av kopparkvarn i Säter (Dala) och inrättade gårmakeriet därstädes. Arrenderade Säters gård och län genom kontrakt 1621 12/12 samt jämväl Säters kopparbruk 1629 5/2 - 1630 10/2. Var 1636 initiativtagare till byggandet av ett kopparförädlingsverk i Avesta, men avsattes dock innan bruket var färdigbyggt och driften övertogs 1642 av Marcus Kock. Sålde 1623 ett korsverkshus i nedre Kåkbrinken, Sthlm, till bagaren Joakim Schult. Död "1652 i Säter inemot sina 90 år", och begravdes i familjegrav där, vars gravhäll, bärande hans, sonen Wilhelms och sonsönerna Hermans och Henriks namn, delvis ännu är bevarad.