Meritförteckning

1983-1986 Naturvetenskaplig linje på Hagagymnasiet.
1987-2000

Programmerare på Borlänge kommuns IT-avdelning.

 • Utvecklade verksamhetssystem för kommunala verksamheter.
 • Databasadministratör för Oracle Databaser.
 • Utvecklade i 4-GL verktyg och Visual Basic 6
2000-2005

Programmerare hos Bardeli Datasystem AB.

 • Utvecklade ärendehandläggnings och dokumenthanteringssystem för kommuner och landsting.
 • Utvecklade i Visual Basic 6 och Visual Studio 2003/2005
2006-2008

Högskoleexamen i Informatik på Högskolan Dalarna.

2008- Arbetssökande
2009 Provanställning hos Smartsign AB

Erfarenheter

1988-2005 Ärendehandläggning för Byggnadsnämnden.
1988-2005 Ärendehandläggning för Miljönämnden.
1988-2000 Utveckling av 40+ kommunala verksamhetssystem.
1992-1995 Ärendehandläggning för socialförvaltningen.
1992-1995 Ärendehandläggning för äldreomsorgen.
1994-2005 Databasadministratör för Oracle databaser
1995-1997 Ärendehandläggning för barnomsorg.
1995-1997 Lokalt kommuninvånarregister.
2000-2005

Utveckling i Visual Basic 6:

 • Windows Forms
 • Klient/server
 • SQL Databaser (Oracle, MsSQL)
2003-2008

Utveckling i Visual Studio 2003/2005/2008:

 • VB.NET
 • C#
 • Windows Forms
 • ASP.NET Web Forms
 • WebServices
 • Mobile Forms
 • Flerskiktade lösningar
1988-2008

Databasdesign/modellering

 • Databaser med 500+ tabeller
 • Constraints
 • ErWin Data Modeler
2005 Microsoft ACE för Visual Studio 2005.
2008 Microsoft ACE för Visual Studio 2008.
Uppdaterad 2008-10-05