Hemlingby LK 41 år!

vilket firas på sedvanligt vis med det 32:a

Öppna jaktstartsloppet Pommac-Galoppen 2023
(startordning efter WMA handicap)

Lördag 28 januari (första start kl. 12.00)

Karta över banan          Distans: 9.950 m (Hemlingbyberget - Sjötorp - Hemlingbyberget)          Banbeskrivning i bilder


Föranmälan till epost: gavlar@bahnhof.se senast fredag 27/1 kl. 20.00, (eller efteranmälan på plats lördag)

OBS! Ange namn, födelseår & klubb vid föranmälan!

Efteranmälan på plats absolut senast kl. 11.30, men försök anmäla er senast fredag!

Ingen startavgift.

Vätska:
Vätska: Pommac finns vid målet.


Resultat:
2004
   2005   2006   2007   2008   2009   2010  
2011   2012   2013   2014   2015   2016   2017   2018   2019   2020   2021   2022      2023  

Rekord (100 bästa 1989 - 2018)

Foton 2010   Foton 2011   Foton 2012

Välkomna till Pommac-Galoppen som Hemlingby LK arrangerar normalt den helg som ligger närmast årsdagen av klubbens födelse, 27 januari 1982. Varje 5-års jubileum byter tävlingen namn till Champagne-Galoppen, enda skillnaden är att sportdrycken i mål då är utökad till både Pommac och ett lite festligare alternativ inköpt på statlig inrättning.

Tävlingen var från början en ren klubbtävling av karaktär träningstävling, men är numera öppen alla som vill prova på en annorlunda tävlingsform. Tävlingsformen med jaktstart efter WMA:s handicap gör att alla, män som kvinnor, kan tävla mot varandra på lika villkor. Löparna startar vid olika starttider beroende på ålder & kön, och vore alla lika bra så skulle alla passera mållinjen samtidigt. Detta brukar förstås inte inträffa, men startfältet trycks ihop på slutet och det kan bli tätt mellan målgångarna!

OBS! Någon absolut rättvisa uppnås inte med jaktstartformen även om WMA-handicaptalen är korrekta. P.g.a. det omvända startförfarandet måste en bedömning göras utifrån startfältets allmänna standard, vilket förstås kan vara svårt att göra när deltagarnas klass varierar kraftigt år från år. Men man kommer ändå mycket nära och denna tävling är inte heller avsedd som någon exakt rättvisa utan endast ett roligt och opretentiöst uppmärksammande av Hemlingby LK:s årsdag på det sätt vi gillar mest - att springa!

Så välkomna till denna lilla annorlunda träningstävling!

Startsidan