Karta över Champagne- & Pommac-galoppens bana

Banbeskrivning:
Start vid Spårcentralen på 2 km-spåret ned till vägövergången, därifrån följs cykelbanan åt vänster ned till Hemlingby-portalen. Direkt därefter vänster upp på Sjötorpsvägen som följs ända upp till Sjötorp. Följ vägen inne i Sjötorp 90 grader åt vänster (ej rakt fram in på gården!) runt den smala viken och fram till första "vändplanen" (den med nedfarten till badet till höger). Banan fortsätter rakt fram på en smalare väg snett åt vänster (märkt med vägskylt 186-222) som passerar under en kraftledning efter ca 150 m, vägen följs till sitt slut vid hus nr. 222, där en vändplan finns vilket också är vändpunkt för loppet. Vägen löps tillbaks ned till Hemlingby-portalen och cykelbanan följs upp till 2 km-spårets vägövergång (där ni lämnade 2:an på utvägen), därifrån vänster och 2:an fullföljs runt slalombacken och tillbaks upp till Spårcentralen och målet. Välkomna !!

Skor med bra fäste kan vara lämpligt, då vägen till Sjötorp i regel är osandad.


Startsidan