Resultat Champagne-Galoppen 2012 (20:e loppet)

Datum: 2012-01-21

Plats: Hemlingby Spårcentral, Hemlingbyberget
Arrangör: Hemlingby LK

Banlängd: 9950 m

Bana: Spårcentralen - början på 2:an - portalen - Sjötorpsvägen 222 - portalen - resten av 2:an - spårcentralen


Tävlingsansvarig:    Göran Lindqvist

Banmätare: Erik Lundqvist

Funktionärer: Lars Qvarfort, Anders Hallberg, Per WennbergFotograf: Erik Lundqvist Foton
Väder: Mulet,-11 C, ingen vind

Underlag: Mestadels packat snö som underlag, men sandat på grus-, cykel- & gångväg samt motionsspår
Sjötorpsvägen lite isigt i hjulspåren, men bra fäste på mittsträngen och vägkantenAnm. 1: Jaktstartslopp, där starttiderna räknas ut på 80% av faktorn i WMA:s ålderskalkylator.
%-angivelsen är prestationen för sin egen ålder angiven i procent av världsklasstandard för den åldern
Anm. 2: För första gången i Galoppens historia skedde en diskrepans mellan måltid och prestationsprocent allra högst upp i resultat-


listan, även om det trots det blev rätt segrare. Analysen visar att vi måste justera bedömningen av startfältets allmänna


klass från  80 % till ett något högre (bättre) värde än tidigare för att få rätt starttider, och i första hand försäkra oss om att


rätt löpare vinner. Ettan och tvåan håller ju också en klart högre klass än 80 %.

Anm. 3: *Fel starttid, skulle ha varit 12:04:37, 5 min 12 sek tidigare. Placeringen sorterad efter korrekt måltid i kolumnen till höger.
 

Placering Namn Klubb Född Ålder Startid Måltid Tid % Korr. måltid

1 Gunilla Juthback Hemlingby LK 46 66 12:00:00 12:50:56 00:50:56 84,03


2 Kjell Björk Hemlingby LK 46 66 12:10:06 12:51:49 00:41:43 84,42


3 Göran Lindqvist Hemlingby LK 57 55 12:14:10 12:53:20 00:39:10 81,62


4 Gullan Björnström Hemlingby LK 49 63 12:02:25 12:54:12 00:51:47 79,00


5 Hans Brolin Hemlingby LK 59 53 12:14:49 12:55:41 00:40:52 76,93


6 Mounir Touzani Hemlingby LK 69 43 12:17:49 12:56:00 00:38:11 76,06


7 Kenneth Nyberg Hemlingby LK 58 54 12:14:30 12:58:50 00:44:20 71,51


8 Ingemar Karlsson Hemlingby LK 61 51 12:15:28 12:59:24 00:43:56 70,40


9 Inga-Lill Schrewelius* Hemlingby LK 52 60 12:09:41 13:04:48 00:55:07 71,09 12:59:34

10 Kaj Adolfsson Hemlingby LK 71 41 12:18:22 13:01:00 00:42:38 67,11


11 Mats Carlsson Hemlingby LK 59 53 12:14:49 13:04:03 00:49:14 63,86


12 Ninna Lundqvist Hemlingby LK 65 47 12:12:21 13:04:16 00:51:55 63,90


13 Anders Sundin
60 52 12:15:09 13:11:20 00:56:11 55,50


Startsidan