Höstmöte & Klubbmästerskap 2023 för Hemlingby LK

Datum: 2023-10-21

Plats: GOKs klubbstuga, Hemlingby

Deltagare: 18 personer

1. Kaj Adolfsson valdes till ordförande för mötet

2. Ann Britt Nilseng valdes till sekreterare för mötet

3. Verksamhetsplanen för 2023 följdes upp.

a. Engelsbrektsloppet 2023 var inställt

b. Vildmarksmilen 2023 fick 101 st deltagare. Det var rejält blött utmed banan, några stigar blev lite otydliga längs framförallt på 15 km. Alla kom dock i mål. I år hade vi sponsring av City Gross och fick väldigt fint med bl.a. frukt till alla

c. IVSM i Västerås hade en del deltagande från Hemlingby med en del medaljörer i olika valör

d. VSM ½-maraton här tog Sara Björklund guld i sin klass

e. SM 24 h, Madeleine Wennberg tog brons

Fler resultat från tävlingar finns på HLKs hemsida.


Verksamhetsplanen för nästa år diskuterades. Vildmarksmilen är planerad att köras även nästa år. Lite osäkert när det är bäst för att undvika krock med andra större tävlingar. Datum för Bore Cup är satta. Vi har lopp nr 3 som är i februari.

Styrelsen fick i uppdrag att ta fram ett datum för årsmötet 2024. Kanske att det tidigareläggs till februari för att inte sammanfalla med bl a IVEM eller påskledighet. Missförstods som att det var krock med BC i Gävle med IDM i Gävle men så var inte fallet. Verksamhetsplanen kommer ut på HLKs hemsida.

Mötet diskuterade ev nya tävlingar, bla Hemlingbybacken upp ett antal varv. Även tankar kring 24h lopp. Styrelsen fortsätter tankearbetet.

Träningar är i dagsläget tisdagar, torsdagar, fredagar och söndagar. Ett problem i dagsläget är att man inte vet om det är några som kommer. Per Hållström hade lite ideer och kunskap om hur man kan bygga upp en messenger-applikation så man kan skriva om man kommer och se hur det ser ut för övriga. Uppdrag till Per att forska vidare på hur vi kan göra.

Förslag lades på ha ett träningstillfälle uppe i Hemlingby med marschaller längs spåret och sedan och glögg med pepparkakor som avslutning.

4. Ekonomi. Ekonomin är i balans. Det är lite mer på kontot nu än i början på året. Då finns också en del pengar i inköpta kläder och medaljer

5. Övriga frågor. En fråga lyftes kring skicket på HLKs tidtagningsutrustning. Det verkar vara lite IT-problem som kan lösas med installation av ny programvara på en annan dator.

6. Mötet avslutades med prisutdelning för HLKs Klubbmästerskap 2023. Totalt var det 14 löpare som tog sig an uppgiften, Sträckan var 5 km för kvinnor och motion samt 10 km för män. Efter mötet intogs lite mat.


   Linnea Lundström, Sofie Högberg, Maria Hållström


    Mounir Touzani, Erik Hållström, Anders Hallberg

K
lubbmästerskap 2023

Kvinnor  5 km

1. Sofie Högberg, 20.50

2. Maria Hållström, 25.57

3. Linnea Lundström, 27.43

4. Anna Berggren, 29.50

Män  10 km

1.  Erik Hållström, 39.55

2. Anders Hallberg, 40.54
 
3. Mounir Touzani, 43.55

4. Kaj Adolfsson, 45.58

5. Göran Lindqvist, 46.27

Motion 5 km, ingen tidtagning

Isak Berggren

Kjell Björk

Olle Eriksson

Margareta Karlsson

Bo Sandström

Inga-Lill Schrewelius


Vid pennan: Ann Britt