lennartsamor.com

images-1
New Art-project
inlandsresan
(in swedish)
Inlandsresan
Projektet undersöker livsvillkor och vardag i en svensk region som i bland annat massmedia brukar beskrivas tämligen ensidigt och negativt. Övergripande ställs frågor om relationen mellan boplatsen och varandet. En bilresa genomförs utmed inlandsvägen där datamaterial i form av film, foton, skisser och intervjuer samlas in, främst vid hembesök hos personer som bor i regionen. Efter analys och rekonstruktion utmynnar projektet i en vandringsutställning utmed resvägen med målningar, texter och film.


Läs mer på inlandsresans hemsida:

http://www.inlandsresan.se

78910