Molly på pudelkollo med faster Sucette
och mamma Candy