Välkommen till Arnes Pistolskyttesida Portalen för aktiva skyttar

Artiklar Om denna hemsida Börja skjuta På gång Nyheter


Del 5 Avancerad service av Smith & Wesson revolver med K L och N stomme

Jag vill inleda denna artikel med en varning, de här beskrivna åtgärderna kräver ett gott handlag med verktyg och i flera
fall tillgång till maskiner så som svarv, en dremmel är också bra att ha + ett litet antal bryn vertyg antingen bryne eller en
modern ersättning för dessa. Jag använder förutom bryne oftast vattenslip papper fastlimmat på en 1 eller 2 mm plywoodbit,
grovlek på papper från 400 och upp till ca 1200. En diamantfil är alldeles för grov för tryckjobb, men bra för att avverka
material...

Citat från skjuthandboken

B.2.1.2
Viss trimning av vapen får ske.
Denna får dock endast omfatta putsning av glidytor, ingreppsytor, fjäderlägen etcetera för att minska onormal friktion
och får inte medföra att ingreppsytans storlek, form eller vinkel ändras – ändringar som skulle minska säkerheten hos vapnet.
Delar som påverkar vapnets säkerhet får inte heller ändras eller demonteras.
Här nämnd trimning bör utföras av vapentekniskt utbildad personal.
Efter trimning skall vapnet alltid provskjutas för kontroll av bland annat den halvautomatiska funktionen.

Slut citat

Vad vi kommer att göra är att tränga betydligt djupare ner i S&W (Smith & Wessons) mekanism och klargöra de möjligheter
som finns för att förbättra den i orginalskick ganska hyggliga mekanism.

Återigen en varning, känner du dig osäker, avstå och låt en kompetent vapensmed utföra beskrivna åtgärder, chansa
aldrig på att utföra en åtgärd som du är osäker på.


Vad kan vi då förvänta oss av denna beskrivning, jag vågar påstå att vi i slutändan har en revolver som är mycket bättre
än en ny original revolver, tagen direkt ur lådan.


Hela denna artikelserie bygger på egna erfarenheter och kunskaper förvärvade genom ett flitigt testande naturligtvis i
kombination med ett stort intresse för teknik i allmänhet och vapenteknik i synnerhet.

Rebounderfjäder och rebounder modifiering

Låt mig börja med att belysa denna mytomspunna fjäder och förklara varför man inte BARA ska klippa av den för att minska
avtrycks vikten på avtryckaren. Denna direkt felaktiga åtgärd att klippa av (förkorta) denna fjäder är säkert etablerad för
många år sedan och är fortfarande lika fel då som nu.

Anledningen till att jag opponerar mig mot denna avklippning är på följande grunder, fjädern utgör inte bara en avtrycks
höjande
vikt faktor, utan den har en annan MYCKET VIKTIG FUNKTION, nämligen att när avtryckaren släpps tillbaka återställa
mekanismen och DRA TILLBAKA hammaren en liten bit för att hammarblockeringen ska få plats, då finns oftast inte kraften kvar i
vår avklippta rebounderfjäder!

Då går inte avtryckaren tillbaka till utgångsläget och nästa skott, ja det kan vi glömma!

Oftast resulterar denna fjäders förkortning i att revolvern inte fungerar att skjuta snabbt med!
Avtryckaren tar för långt tid på sig tillbaka, om den ens går tillbaka.
Naturligtvis ska vi kunna minska fjäder trycket, men först ska det till ett par andra åtgärder, för att detta ska fungera
i praktiken.
Det finns idag rebounderfjäder i de mest skiftande styrkor
Wolf Gunsprings USA  som förmodligen är en av de största
leverantörerna har ett mycket stort antal hårda och mjuka fjädrar från 11 varv och upp till 16 varv, ett paket på
12 - 16 varvs fjädrar (5st ) kostar i USA 9 dollar.

 
Bild 1 Del av S&W mekanism.
Rebounder polerad men ej modifierad.


Vi kan här se mekanismen i viloläge utan påverkan, vi kan se rebounder som trycker upp och tillbaka hammaren, vi kan också
se att den yta på rebounder som kommer att möta hammaren är 90 grader mot hammaren's något snedfasade yta.
Det minsta fel i någon av dessa ytor kommer att ge en trög  och hackig rörelse efter att skottet är avlossat och avtryckaren
släpps framåt.
En avfasning på max 20 graders vinkel kommer att ge en större yta och med automatik en större yta av oljefilm
att jobba mot.
Normalt eftersträvar vi skyttar ett så lågt DA tryck som möjligt, men vi glömmer oftast att mekanismen ska i retur för att
vara klar inför nästa skott!

Bild 2 Rebounder S&W ej modifierad. OBS max 20 graders avfasad yta

Vi startar upp med att modifiera vår rebounder, först av allt behöver orginalytan jämnas till och poleras upp, på undersidan
och båda sidorna och till sist ska kammen som får hammaren att lyftas upp, modifieras och poleras upp. Se bild 2 och 2A.
Var försiktig när du polerar upp denna kam, den ska bara poleras, det ska inte avverkas material här.

  Bild 2A rebounderläge polerat

Reboundern ligger direkt mot revolverns stomme, därför behöver både revolver och om möjligt även lagringsplatsen för
rebounder i stommen, jämnas till och poleras upp.
Nästa steg för att säkra den återgående rörelsen är att fasa  av den 90 gradiga kanten på reboundern och få till en
avfasning på max 20 grader. Ta inte för mycket här se bild 2 och bild 1 där ingreppsytorna tydligt framgår.


Bild 3 Rebounder.

Vad vi inte har gjort ännu är att polera den yta på hammaren som arbetar mot rebounder, se bild 1. Detta är nästa åtgärd.
Bild 3 A Hand högra delen      

Handen är också en stor effektslukare både när det gäller frammatning av trumma och när handen går tillbaka efter
frammatningen.
Handens yta som släpar på extractorns stjärna ska poleras, även extractorns stjärna ska avrundas poleras där armen släpar
efter frammatning. bild 3 B.
Men polera absolut inte på de ytor där handen matar fram trumman i extraxtorstjärnan!
Även handens ytor som arbetar mot stommet ska poleras upp.

Bild 3 B Extractorstjärna med avrundade kanter som handen släpar mot
när den drar sig tillbaka efter frammatning.
Men rör ej de ytor som handen matar fram extractorn med.

Har vi nu gjort allt rätt så kan vi ersätta originalfjäder i rebounder med en betydligt mjukare fjäder, kanske ner till en
11 - 12 varvs fjäder.
Vi har fått ett betydligt lättare tryck, både SA och DA tryck och vi har säkerställt att revolvern fungerar även vid snabbt
skytte.
Eller vi har med andra ord skapat en ballans mellan ett lätt avtryck och en säker funktion.Linjering och injustering av Yoke

Det allra bästa utgångsläget för en kula är när revolvertrummans kammare ligger helt i linjärt med pipans ingångskona.
Det finns flera olika sätt att kontrollmäta att så är fallet, jag kommer att visa på ett par metoder och även redogöra för
hur man på ett enkelt sätt kan rikta upp en sned yoke.
All justering utföres med trumman demonterad från yoke, men MED LOCKET FÖR MEKANISMEN OCH ALLA SKRUVARNA PÅ PLATS.


 
Bild 4 Verktyg som ersätter trumma och som

användes vid kontroll av Yoke och vid alla service av mekanism. Du behöver inte med detta verktyg ta fram den "tredje handen"
för att hålla tillbaka trum-öppnaren. Ett fantastiskt verktyg för både service och riktning av yoke. 
Bild 5 Home made verktyg

Detta verktyg som är svarvat ur stål användes för att kontrollera att Yoke är linjär och att trummans kammare kommer rätt i
förhållande till pipans ingångskona, gör så här vid en kontroll. Demontera Yoke och trumma, men låt i övrigt lock och skruv för
mekanism vara på plats, ta bort trumman och sätt tillbaka yoke och skruva fast yoke med den främre skruven. Sätt verktyget
på plats se bild 5. Stäng nu försiktigt yoke och kontrollera var om tappen B kommer att möta det i stommet avsedda hålet.

Du kan på detta enkla sätt direkt se om du har en sned yoke.
Det är också mycket användbart för att göra service på en revolvermekanism utan att ha trumman på plats.

Mått på mitt verktyg

A diameter ska passa invändigt i yoke = 7,75 mm
B mått ska ersätta den bakre trumlåsningen = 3,2 mm
Total längd utan fjäder, ej kritisk = 40 mm
Längd på tappen b är också okritiskt = 6 mm
Fjäder är ca 6,5 mm x 20 mm ej kritiskt mått.

Bild 6 Justering av Yoke med en träkil.

Att justera in en sned yoke är egentligen ett ganska enkelt jobb, jag utför detta med hjälp av en träkil, med denna
kil kan yoke justeras åt alla håll beroende på var kilen anbringas.
Före all justering ska locket på mekanismen och alla skruvar vara på plats, bryt mycket försiktigt och kontrollera,
mellan varje justering.

OBS att verktyget på bild 5 ABSOLUT inte ska vara på plats i revolvern när justeringen av yoke utföres, verktyget
ska användas för kontroll efter ett justeringen är utförd
.

Det kanske kan synas primitivt att justera en yoke på detta sätt, men detta är en etablerad metod att justera in
yoke.
Det måste dock medges att det måste till en viss försiktighet och att det inte bara är att bryta i träkilen.

Man kan också med hjälp av ett skjutmått mäta mellan stomme och yoke utan trumma, att inga avvikelser finns,
det är lite svårare att mäta i sidled men med lite träning fungerar också denna metod.
Det ska också framhållas att detta är inga mått på 10 dels millimeter, en tolerans på millimetern är ganska OK.
Det finns en fälla i hela denna mätnings förfarande och det är om trummans axlar är sneda, kolla alltid att trummans
axlar är raka före eller efter att du justerar in yoke.

Precisions-timing av revolver trumman.

Genom att försäkra oss om att vi får till en bra låsning med en bra linjering av trummans kammare mot pipans ingångskona,
kan vi försäkra oss om en bra precision.
För ingen tror väl på fullt allvar att en kula som kommer snett in i pipans ingångskonan, är den kula som ger den bästa
precisionen!

Trummans låsning indexering.

Bild 7                                                                                                                      Bild 8

Vad vi kan förbättra är trummans läge i förhållande till pipans ingångskona, även med en helt ny revolver finns ett
ganska märkbart glapp i den låsning eller indexering som låser trumman kammare för kammare.
Måttet på den lilla klack som går upp i trumman och låser upp densamme är .102" eller 2,59 mm, det finns också
överdimesion att inhandla för att kompensera en sliten (och dyr att ersätta) trumma, med måttet .105 " eller 2,67 mm
skillnaden är 0,08 mm.

Men min erfarenhet är att det går mycket bra att i stället flytta upp indexeringen ca 0,5 till 1 mm i trumman.
Detta sker då genom att minska måttet på ytan A så att indexeringen når lite längre upp i trummans indexuttag.
Med en starkt sliten trumma så fungerar inte denna metod, utan då återstår en trumlåsning i överdimesion.
Även handens kondition har en stor betydelse här, jag vet att det optimala är att indexen faller på plats i trumman,
precis före hammaren faller.

Låsningar i mekanism

Bild 9

Låsningar ofta intermittenta, är ett elände i en mekanism, oftast kan man inte se vad som händer bakom locket utan kan
bara konstatera att nu låser sig den igen.
Ett ganska vanligt fel i själva mekanismen är att ett eller flera stålstift kan ha rubbats ur sitt läge och orsakar problemet.
Detta åtgärdas lätt med rengöring och låsning med loctite.
Mycket vanlig är att trumman går tungt att rotera, krökta axlar blyavlagringar mellan pipans ingångskona och trumma,
för att nämna några exempel.

Ett annat inte helt ovanligt problem är en sliten sear, eller ett stålstift för sear eller att helt enkelt den tryckfjäder som
finns mellan sear och hammare har gett upp.
Det senare resulterar ofta i att DA trycket försvinner helt.
Vi alla ingrepp eller trimningar av mekanism är verktyget bild 5 ett nästan helt oumbärlig hjälpreda, lätt att tillverka,
bra att ha till hands.

Tänk på att den ytan som är markerad på sear's nedre läge där avtryckaren påverkar hammaren i DA tryck ska
vara 90 grader varken mer eller mindre. Speciellt viktigt att komma ihåg vid alla ingrepp i hammaren.
Just denna vinkel är mycket kritisk.
En annan kanske inte så ovanligt fel är att avtryckaren inte återgår till ursprungsläge så att den kan "samla upp"
mekanismen till ett nytt skott, se ovan under rebounderfjäder.


 
Bild 10 Sear i princip

Sear

Kanske det är på plats med några ord om just sear, detta är ju en mycket vital del i DA delen av mekanismen.
På upphaksytan hakas avtryckaren upp och när avtryckaren inte längre hakar upp sear så går skottet av.
Upphaksytan's beskaffenhet är helt avgörande för ett bra och släpfritt DA tryck, men vi måste demontera sear från hammaren
för att kunna polera upp denna yta. Hopsättningen är med ett stålstift, var rädd om tryckfjädern när du demonterar sear.

Avtryckaren med upphaksyta mot sear, markerad.

TIPS Bra att veta kan vara att man kan justera revolverns timing genom att anpassa sear, se yta för justering bild 10.
Genom att minska slipa eller bryna ner denna yta kommer avtryckaren att gå en längre väg innan upphaksytorna Sear -
avtryckare skiljs åt. Eller hammaren faller något senare efter att trumman har låst upp.

Vid byte av sear eller hammare kan det vara bra att ta detta mått på den gamla hammaren + sear innan byte sker.

  Yoke

Yoke

En trumman som börjar att glappa på yoke är ju som regel en ganska dyr affär att åtgärda, oftast krävs både trum
och yoke byte för att få bort det där irriterande glappet. Nu ska i ärlighetens namn sägas att även en helt ny S&W är oftast
inte helt glappfri utan ett mindre glapp är något vi måste tolerera.

Men om det drar iväg och glappet ökar så måste något göras.
Hela min ide bygger på att lagringsdelen för trumman i yoke är ett rör med en innerdiameter på ca 8 mm, när proffisionella vapen-
smeder justerar endplay eller axialglapp så sträcker dom ut yoke i längdled och i sidled (radiellt).
Jag beslöt då att tillverka ett verktyg för att sträcka ut yoke i radiell led, där lagringsytorna för trumman finns.
Det axiella glappet kan fixas med shims (små tunna brickor som läggs mellan)

Verktyget

Själva expandern är borrad  4 mm hål och konad i änden för att motsvara den kona som är svarvad på M4 insexskruven.
Dessutom är expandern slitsad med 4 st slitsar för att lätt kunna expandera och öka diametern radiellt på yoke lagring för trumman..

Verktyget i delar .

Mothållet för själva expander behövs innan expandern har få fäste inne i yoke.
Var noga med att fetta in både kona och gängor, det går ganska tungt att expandera yoke i radiell led.
Men det fungerar perfekt med hjälp av detta enkla verktyg, att som oftast är fallet att expandera yoke axel ett par tre
hundradelars millimeter, eller mera..

Den professionella vapensmeden expanderar yoke axels lagring i axiell led genom ett verktyg som nästan ser ut som en röravskärare
och pressar ut längden på yokens lagring för trumman, men det kräver ett speciellt verktyg så små shims (brickor) är att föredra..


OBS all felsökning och kontroll ska alltid föregås av noggrann rengöring.

Till sist
Är du välkommen med frågor eller tips om din S&W modifiering, skicka ett mail så svarar jag så fort jag kan.
Men var vänlig ring inte!


Arne Nohlberg 2005 12 30 rev 2012 05

Se artikel om tryckmodifiering S&W .32