Välkommen till Arnes Pistolskyttesida Portalen för aktiva skyttar

Artiklar Om denna hemsida Börja skjuta På gång Nyheter


ALDRIG ÖVER 140 dB !* En gradvis försämring av hörselförmågan sker normalt hos alla människor under hela livet och är helt normalt.
Till denna helt naturliga försämring måste man lägga till försämringen som orsakas av buller från höja ljudnivåer och av skytte.
Skott som avlossas under skytteträning eller tävling, där utgör varje skott en stor risk om inte ett fullvärdigt hörselskydd användes!
Det kan räcka med ett enda skott för att orsaka en bestående hörselskada som man får leva med livet ut.* Har man då redan dragit på sig en hörselskada måste man vara mycket noga med att skydda den del eller rest av sin hörsel som
finns kvar, så att inte skadan förvärras.* De vanligaste skadorna i hörselsystemet orsakade av just skyttebuller återfinns i hörselsnäckan som utgör en del av innerörat
I Hörselsnäckan finns ett stort antal av små hårceller som utgör mottagare av yttre ljud.
Varje människa föds med ett visst antal hårceller och dessa kan tyvärr inte nybildas.
Varje liten hårcell som skadas eller på annat sätt förloras lämnar ett tomrum efter sig och skadas ett tillräckligt stort antal hårceller
så märker man detta genom en hörselnedsättning.* Vårt öra har en toleransnivå för när skador uppstår när det gäller impulsljud och denna nivån som är framforskad ligger på
ca 140 decibel (dB).
Vad vi oftast först märker vid en hörselskada är att vi inte kan uppfatta diskantoner, därför att just dessa hårceller skadas först.
Detta ger i praktiken en bristande förmåga att uppfatta högfrekventa ljud.* Ljudnivån kan både mätas och presenteras på flera olika sätt, det totala värdet av ett impulsljud, anges ofta i decibel (db A)
Just detta sätt att presentera toppvärdet kan vara förödande för ett impulsljud består ju av många olika frekvenser, både
låga och höga frekvenser.
Dessa frekvenser anges i termen Hertz, HZ.
Decibelskalan som vi använder för att mäta ljud är logaritmisk, vilket något förenklat innebär att varje ökning av ljudstyrkan med tre
decibel (3 dB) innebär en fördubbling av styrkan!
Således är ett ljud med ljudstyrkan 143 dB dubbelt så starkt som ett ljud på 140 dB.* Enligt vedertagna svenska och internationella normer anser man att toppvärden för impulsbuller överstigande 140 dB utgör
en stor risk för skador på hörselorganet
och därmed en mycket stor risk  för en bestående hörselskada.
Målsättningen SKA därför vara att ALDRIG utsätta sig för impulsljud som är överstigande 140 dB A.


* Vid konstruktion av hörselskydd läggs stor energi på att dämpa speciellt mycket i diskantområdet 4000 - 6000 hz i detta område
där risken för hörselskador är allra störst.
Därvid kommer dämpningen av lägre toner i det så kallade basområdet att vara något mindre, just detta kan man se i de tabeller
för dämpning  av olika hörselskydd som tillverkarna presenterar.
Normal dämpar ett riktigt bra hörselskydd i storleken 35 - 40 db i just diskanten, medans dämpningen i basområdet uppgår till
26 - 30 db.
Ett bra hörselskydd rätt dämpat, är en förutsättning för att du ska kunna kommunicera med omvärlden även i framtiden!

Arne Nohlberg 2006 10 09 rev 2012 10


Tillbaka till artikel om hörselskydd