Välkommen till Arnes Pistolskyttesida Portalen för aktiva skyttar

Artiklar Om denna hemsida Börja skjuta På gång NyheterKonvertering av Dillon Square Deal till kaliber 7,65

För många pistolskyttar är egentligen Dillon SD pressen den lättaste att ladda med. Detta på grund av att det är
en press avsedd endast för laddning av olika pistol kaliber.
Square dealen är betydligt mindre och smidigare att ladda med, än de flesta andra laddpressarna från Dillon.

Dillon SD använder till skillnad från de andra Dillon pressarna speciella verktyg, verktyg som endast passar i SD pressen.
På grund av dessa verktyg har man kunnat tillverka en liten smidig press, helt avsedd för pistol kaliber.
Men det finns ett men, till SD pressen tillverkas verktyg för de flesta förekommande kaliber, men det saknas verktyg
för kaliber 7,65.

Jag har under åren varit i kontakt med Dillon i USA och alltid fått bra och uttömmande svar på mina frågor, så också i
detta fallet med att tillverka ett verktygsats för kaliber 7,65, där var det kalla handen direkt och svaret nej.
Dillon ansåg, säkert med all rätt att denna kaliber är så marginell att det inte lönar sig att ta fram speciella verktyg för
just denna kaliber.

Jag beslöt då, att göra ett försök att tillverka egna verktyg för denna kaliber, utgångspunkten för hela denna konvertering
var 1 stycken verktygsats för 9mm och en verktygsats för kaliber .32.

Kalibrerings verktyget för 9 mm användes som bas i min tillverkning av det nya verktyget, men man kan också
tillverka ett helt nytt verktyg med samma yttermått som orginal 9 mm,s verktyget.
Vad som är lite speciellt vad beträffar just 7,65 mm hylsor är att hylsan till skillnad från de allra flesta pistolhylsor inte
har parallella väggar utan att hylsan är rätt kraftigt förminskad där kulan ska ta sin plats.
se bild 1.

  Bild 1 Hylsa i kaliber 7,65.


Verktyget tillverkades i titan en metall som är lika stark som stål och nästan lika lätt som alluminium.
Denna metall är under bearbetning mycket lik rostfritt stål. Anledningen till valet av just denna metall, är att jag i
mitt förråd fann en passande dimension. För ca ett halvt år
tillbaka tillverkade jag ett special verktyg för kaliber .32 med .312 kulor av samma material och detta har fungerat fint
med över 2500 laddningar.
Men det naturliga valet borde vara att använda ett härdbart stål.
Basen i modifieringen utgöres av orginal Dillon 9 mm verktyg och en verktygsats för kaliber .32.
Med erfarenhet från kaliber 32 modifieringen så tillverkades en hylsa av titan, för att kunna kalibrera 7,65 hylsans hals.
En insatsbussning av titan tillverkades i min svarv. Se bild 2

     Bild 2 Insatshylsan

Insatshylsan tillverkad i titan, med normal ytnogrannhet på alla mått utom mått C och konan mellan mått C och D
som ska poleras.
Vinkel mellan D mått och C mått tillverkades genom att ett 10 mm borr slipades om med en spetsvikel på 80 grader.
Vinkel mellan mått D och C ska vara så nära hylshalsens vinkel som möjligt, jag uppskattade denna vinkel till 80 grader.
OBS Viktigt är att polera denna kona och ytan på måttet C. OBS


Mått  A = 13,2 mm
Mått  B = 27,5 mm
Mått  C = 8,30 mm ytan ska noggrannt poleras OBS C måttet avser .312 kulor OBS
Mått  D = 10 mm
Mått  E = ca 5,5 mm

Mått A är ingalunda kritiskt med ska anpassas till ditt orginal 9 mm verktygs innermått, utan glapp.

Mått B bör stämma ganska bra på alla pressar

Mått C är helt beroende på vilken kaliber dina kulor har. Det angivna C måttet motsvarar kulor i kaliber 312, minskas
kulans kaliber till .311 måste måttet C minskas med med 0,05 mm osv.
Kaliber 309 som är en vanlig kaliber på kulorna i kaliber 7,65, borde C mått vara
ca 8,20 mm.
Men detta kanske borde provas fram för att få det perfekta måttet, kanske så bra mått, att krympning kan helt undvikas.Mått D bygger på den principen att INTE hela hylsan kalibreras en gång till, hylsan är ju redan kalibrerad av 9 mm,s verktyget.
Hela hylsan kalibreras med undantag av just hylsans skuldra eller hylsbröst. Just denna skuldra formas ju av pistolens patronläge.
Att då forma om denna skuldra (hylsbröst) varje laddning, anser jag, skadar mer än det tillför.
Valet stod mellan att göra insatshylsan i mått så att den skulle helkalibrera, hylsan, men jag valde som nämns ett annat alternativ,
som bygger på följande förklaring: Egentligen är detta en hel kalibrering och då menar jag att hela hylsan kalibreras förutom just
hylsans bröst.
Vår 7,65 patron är ju av typen randlös patron, så det enda som kommer att stoppa upp patronen framåt i patronläget,
är ju bröstet (skuldran) på patronen, därav är det av stor vikt för vårt headspace att just denna skuldra kalibreras perfekt
eller inte alls.
I en helkalibrering eller som i vårt fall inte alls!
När man skjutet hylsorna några gånger får man se upp med hylslängden. Normalt är ju detta inget problem alls med vanliga
pistolhylsor.
Men här tillkommer ju det sk hylsbröstet på hylsan och därmed finns det en chans att hylsan blir för lång och nyper till i
patronläget och på detta sätt höjer upp trycket.


Mått E är egentligen inte så kritiskt, men det kan förmodligen? Kanske variera lite från press till press, hur djupt
kalibreringsvertyget går, ner på hylsan. Måttet E är anpassat för min press.
Kanske säkrast är att tillverka insatshylsan först och prova och sedan härda den.
Det är annars ganska lätt att justera in rätt djup, genom att kallibreringsvertygen är något flytande i verktygshållaren,
detta ger oss en möjlighet att skimsa in rätt mått i både över och underkant av 9 mm verktyget för kalibrering.

   Bild 3 och 4 

Bild 3 visar ingången i insatshylsan med konan och en liten del av kalibreringsytan C visas, i ganska stor förstorning.

Bild 4 visar insatshylsan och Dillon orginal verktyg för 9 mm.

       Bild 5 och 6      


Bild 5 Dillon orginal kallibreringsverktyg för 9 mm i stark förstorning.

Bild 6 Insatshylsan monterad i Dillon orginal verktyg för kaliber 9 mm.

Laddning med insatshylsa för kaliber 7,65


Hylshållareplatta användes orginal 9 mm, där behövs inga modifieringar.

Utstötare för tändhatt också orginal inga modifieringar behövs. Station 1

Powder funnel, jag använder orginal, i kaliber .32, fungerar helt perfekt, inga modifieringar . Station 2

Kulisättare också i kaliber .32, inga modifieringar Station 3

Krympverktyg samma kaliber .32, inga modifieringar behöver göras. Station 4Epilog

Vad vinner man då på denna modifiering, jo följande fördelar. Av två verktygsatser får vi istället tre olika kaliber att ladda.
Det finns som jag ser det flera olika vägar för att nå samma mål:

1 Tillverka hylsan enl bild 2 förvandlar verktygsatsen för två olika kaliber till tre olika kaliber och möjliggör laddning
av 7,65 + .32 + 9mm.
2 Tillverka ett komplett verktyg för kalibrering av just 7,65. I stället för insatshylsan så tillverkas denna med samma yttermått som
orginalverktyget för kaliber 9 mm. Detta har jag inte provat, men det borde fungera fint, tänk dock på att måttet D bör minskas.

Den tredje vägen: Först kalibrerar man alla hylsor med 9 mm verktyget i station 1 , som samtidigt stöter ut den gamla tändhatten.
Sedan byter man verktyg till .32 i station 1 och kalibrerar med hjälp av en distans mellan (pressen och hylshållareplattan), som
förhindrar att mera än halsen på hylsan kalibreras.
Därefter är det bara att fylla på krut i station 2 och kula i station 3 osv....
Lätt som en plätt eller hur! Se bild nedanför.

Halskalibrering hylsa med hjälp av distanskloss


Så som jag förut antydde så är enl min uppfattning just Dillon Square Deal den smidigaste pressen för den som bara
laddar pistolammo.
Förut har det varit vissa begränsningar som tex att verktyg för kaliber 7,65 har saknats. Av den enkla anledningen
tror jag att ganska många har valt en större (dyrare och klumpigare) press, egentligen avsedd för en kombination av
både gevärs och pistolammo, just på grund av att det har saknats vissa kaliber till Square Deal pressen.
Att tillverka en insatsylsa en bild 2 lär inte dra så stora kostnader, det enda lite kritiska måttet är måttet C, där
ytan för lång livslängd gärna också bör poleras.
Jag nämnde i ingressen till artikel att jag har laddat drygt ett par tusen laddningar utan att måttet har förändrats på
mitt hemma gjorda verktyg, för 312 kulor, trots att jag inte använder någon form av smörjmedel.
En härdad insatshylsa i stål, borde kanske kunna klara bortåt 10 000 laddningar, eller mycket mer!
Jag skjuter inte själv med kaliber 7,65, min avsikt med denna artikel var att visa på de möjligheter som finns att anpassa
Square Deal pressen till en kaliber som saknas i orginal sortimentet från Dillon.

Ladda lungt!


Copyright Arne Nohlberg 2005 10 18
rev 2012 09

Läs mera om Dillon