Välkommen till Arnes Pistolskyttesida Portalen för aktiva skyttar

Artiklar Om denna hemsida Börja skjuta På gång NyheterRevolverservice på köksbordet del 2

I del två av artikelserien ska vi bekanta oss närmare med revolverns tryckmekanismen, för att kunna göra rent och
återställa förslitna detaljer är det ett krav att kunna plocka isär revolvern på rätt sätt.
Jag kommer också att belysa de fel och problem som kan uppstå i en revolvermekanism, både med bilder och text.
Återigen så är det vissa jobb som kanske inte vi amatörer ska ge oss in på, då påpekar jag också detta.

Men låt oss först konstatera att en revolver mekanism, med mycket få undantag är en oftast 100 år gammal konstruktion.
Till 99,9 % glidlagrad. Personligen tycker jag att det är lite märkligt att inte de stora tillverkarna har "tagit till sig" den
nya tekniken.
Hammare, avtryckare och kanske sear, skulle med fördel kunna vara kullagrad och skulle med en sådan lagring kunna
uppvisa betydligt mjukare och lättare tryck.
Men, det kanske ska påpekas återigen att de flesta tillverkare har inga kunder som ställt krav på lätta och mjuka avtryckare,
istället är det vi tävlingskyttar som ställer dessa krav.
Att tillverka delar med en ytnoggranhet som motsvarar en polerad yta skulle dra iväg kostnaderna allt för mycket!

Del två kommer att handla om demontering av tryckmekanismen, de olika delarna och delarnas funktion, rengöring och
slutligen i denna del, val av olja eller fett.

Men låt oss börja med det viktigaste att "lyfta på boetten" till mekaniken.

Bild 1 Demontering av lock för mekanism.

Locket på revolvermekanismen sitter fast med tre skruvar och en liten ansats längst upp på locket som passar i
revolverns stomme, en av dessa skruvar är unik, den främre skruven som har två funktioner, dels att hålla locket på plats
men även att låsa fast revolver trummans yoke.

Försök ALDRIG att bryta upp detta lock, utan gör som på bild 1 slå med ett mjuk föremål typ plastskaftet på en skruvmejsel
så kommer locket att lossa och öppna sig.


                   

Bild 2 och 3 "Klicka på bilderna för full storlek"


Mekanismen i detalj.

Låt oss först börja med de olika delarna i tryckmekanismen.

Bild 4 slagfjäder S&W

Slagfjäder  (Mainspring) påverkar hanen och bestämmer hur hårt denna slår mot tändhatten. Oftast finns denna bladfjäder med
olika hårdheter från riktigt mjuka fjädrar och upp till riktigt hårda fjädrar. Wolf Gunsprings USA  har ett stort sortiment av olika
fjädrar för revolver.
Men det finns också en annan möjlighet att kunna justera denna fjäders slagkraft för att bättre anpassa den efter de mjuka
tändhattar som oftast revolverskyttar laddar med. Se artikel om S&W .32.
Normalt skruvas fastsättning skruven för slagfjädern helt fast. Men det ska klart framhållas att i detta läge är slaget mot
tändhatten anpassad för militära hårda tändhattar.
Ju högre tryck vi har på denna fjäder ju trögare går mekanismen i både SA och DA läge.
Optimalt är att använda det tryck på slagfjädern som behövs för att detonera tändhatten och inget mera.
Ett bra tips är att du inte behöver skruv loss denna fjäder vid demontering av revolvern om du har justerat in den, kroka bara ur
den upp vid hanen.

 
Bild 5 Rebounder S&W

Rebounder kan kanske översättas till Svenska med tryckfördelare. Detta är precis vad reboundern gör fördelar en del av trycket
mellan hane och avtryckare. Men jag höll på att glömma att den också påverkar en mycket viktig säkerhetsdetalj,
hammarblockeringen.
Reboundern näst viktigaste uppgift är att när avtryckare släpps framåt i slutet på denna rörelse, dra tillbaka hammaren så att hammarblockeringen får plats mellan stomme och hane. På bild 2 och 3 är inte hammarblockering utförd.
I denna rebounder finns en riktigt hård tryckfjäder, som förmodligen är en av revolvervärldens mest avklippta fjädrar!
Klipp INTE av denna fjäder, det finns i dag fjädrar att köpa som är lindade med 11, 12, 13 , 14 och 15 varv,Wolf Gunsprings USA 
allt för att göra dom olika hårda.
Men tänk på att en mjukare fjäder ger naturligtvis ett lägre avtryck, men Tänk på att denna tryckfjäder också trycker tillbaka
HELA mekanismen, efter att skottet är avlossat. Allt för många har fått erfara att det där mjuka trycket, gav som resultat att
avtryckaren fastnade halvvägs på returen, och ett uteblivit nästa skott!
En mjuk fjäder kräver en trimmad mekanism med polerade ytor, för att komma till sin rätt.

 
Bild 6 Hammarblockering, Ta inte bort denna säkerhetshöjande del!

Hammarblockering (Hammer Block) tyvärr är detta en säkerhetsdetalj som ibland tas bort ut mekanismen, detta är
säkerhetshöjande detalj som vi ALLTID ska finnas på plats.
Typiskt är när rebounder eller hammare, börjar bli slitna då drar inte reboundern tillbaka hammaren så
att hammarblockeringen får plats mellan hammare och stomme och vips åker denna säkerhetsdetalj ut ur vapnet!
Hammarblockeringen är till för att blockera att en ouppspänd hammare kan falla framåt i en laddad revolver, det krävs att
avtryckaren samtidigt dras bakåt, för att hammaren ska kunna nå tändhatten.


Bild 7 Hand S&W

Hand denna detalj har som enda uppgift att mata fram revolvertrumman patron för patron. Det är av stor vikt att både
denna hand och revolvertrumman, går mycket lätt, ca 40 % av kraften i mekanismen går åt just till att mata fram trumman.
Denna detalj slites ut så småningom och orsakar då att inte trumman matar fram tills trumman låses.
Just denna hand är vid montering kanske den svåraste detaljen att få på plats, men var lugn det kommer tips om just detta.

Bild 8         Tändstift

Hane (hammer) om denna skulle jag kunna skriva minst en halvsida, men jag ska begränsa mig.
Den uppspända hanens primära uppgift är ju att slå till tändhatten så att skottet avlossas, punkt slut, eller hur?
På S&W revolver finns ett löst tändstift (slagstift) fastsatt med ett stålstift, på hanen. På lite senare modeller är också
detta tändstift fjäderbelastat för att peka nedåt.

 
Bild 8 a Trumm-bussning  

Denna fjäder är till för att bättre styra tändstiftet mot den bussning i stommen som stiftet passerar på väg mot tändhatten.
Se bilden 8 a
Efter flitigt användande kan tändstiftet frätas / slitas ut och ska då bytas ut, men det finns också en risk att tändstiftet
kroknar och börjar att peka uppåt, detta ger ofelbart klickar inte varje skott men i mellanåt, åtgärd byt tändstift.
Även denna bussning för tändstiftet finns att köpa lös, är lite trickig att byta med ger att bra resultat, bör bytas samtidigt
som tändstiftet byts ut, eller vid behov. Numrich Gun Parts i USA.
På en Taurus revolver har man valt en annan lösning, här sitter tändstiftet i stommen och är fjäderbelastat för sin retur.
Personligen har jag inte haft problem med denna lösning, men tycker ändå att detta är att gå över ån efter vatten!
De flesta hanar jag har sett har alla haft det gemensamt, att dom varit kraftigt överdimesionerade vad vikten beträffar.
Denna stora onödiga vikt kan med fördel minskas ganska rejält med helt bibehållen funktion. se artikel om s&w .32
Det finns en ganska stor risk att hanens sidoytor ligger och släpar i stommen, detta ger ett tryck som både kärvar och går
upp och ned i motstånd, ganska obehagligt, det finns alldeles utmärkta skims (stålbrickor) att lägga på båda sidor av den axel
som utgör led för hanen. Detta ger nödvändig distans mellan hanen och stommen. Finns på Brownells USA. Midway sverige

I hanen finns upphaksytor för både SA och DA tryck, kallas notch på engelska. Ytterligare på hanen finns en sear och en liten
tryckfjäder för just denna sear. Sear har som uppgift att agera som upphaksyta vid användning av DA tryck och användes inte
alls vid SA tryck.
Hanen agerar direkt mot avtryckaren när det gäller upphak, både vid SA och DA tryck.

Bild 9

Avtryckaren ( Trigger) är också en vital detalj av mekanismen, med fyra egentliga funktioner, förutom att avfyra vapnet.
1 agera mot rebounder genom en liten länk. se bild
2 utgöra motpart och upphak mot hanens upphaksytor.
3 Styra trumm-låsningen.
4 fungera mot ett urdåligt avtryckarestopp som finns orginal på S&W revolver.

Ett bättre avtryckarestopp går ganska enkelt att fixa till, genom att först slipa sig igenom ythärdningen i hanen och sedan borra
2,5 mm och gänga M3 och avsluta med en M3 stoppskruv.
Två ytor är speciellt viktiga att ha i bra skick, dels den yta som jobbar mot trumm-låsningen och sedan den yta som direkt
jobbar mot hanens upphaksytor. Se artikel om S&W .32.
Inne i avtryckaren ligger den fjäder som sköter anliggningen av handen mot trummans extractor.
Trummans öppnare och trummans lås (Försvenskat) .

Denna del av mekanismen har två funktioner, att stänga och låsa trumman och att kunna öppna den igen. Dessutom blockerar
den hammaren när inte trumman är på plats.
Sällan eller aldrig några problem med denna del av mekaniken, med det tryck som den lilla tryckfjädern utövar är i hårdaste laget
Kan med fördel minskas, trumman är ju glidlagrad och saknar all axiell lagring så ett hårt tryck ger ofelbart en onödigt trög trumma
att vrida runt för handen. Se artikel om S&W .32.

Demontering

Börja med att förvissa dig om att revolvern är oladdad och ta bort kolven.

1 Lossa de tre skruvarna i mekanism locket S&W OBS att den främre skruven har en liten ansats för att låsa yoke.
Öppna locket med hjälp av en plastmejsel eller dylikt se bild 1.

2 Demontera hammarblockeringen.

3 Frilägg slagfjädern från hammaren, går fint att trycka bort den med en tumme, eller skruva loss skruven för slagfjäder.

4 Tryck in rebounder fjädern, en liten hård rackare, det finns verktyg till detta. lyft upp reboundern och fjädern.

5 Dra trumöppnaren åt dig och lyft försiktigt ut hammaren

6 Dra handen försiktigt bakåt, håll den kvar och lyft upp avtryckaren.

7 Trumlåsningen för indexering, kan lossas genom att trycka in fjädern och lyfta ur blockeringen, på äldre S&W finns en skruv
som lossas och sedan kan fjädern demonteras.

8 Lossa skruven som håller fast knappen för trumm-öppning och lyft försiktigt upp mekanismen. tryckfjädern sitter längst bak.

Rengöring

Jag tvättar alla delar i en liten skål med lysfotogen och en liten pensel och låter dom sedan torka eller torkar av dom med
papper. Gör noga rent även stommen alla skrymsel och vrår.
Hur ofta med vilken periodicitet ska jag rengöra min mekanism?
Skjuter du mycket och vill ha ditt vapen i bra trim, minst en gång per år, gärna flera gånger!


Fett eller olja?

Om du gör rent din revolver mycket sällan och aldrig använder den på vintertid kan du med fördel använda ett tunt fett.
Men om du använder den även den kalla årstiden är det viktigt med ett smörjmedel som inte stelnar i kyla. Du kan prova det
smörjmedel du avser att använda, genom att smörja in några delar och lägg dom frysen ett par timmar, stelnar det, använd något
annat fett eller olja.
Jag plockar ner min mekanism ett par tre gånger per år och använder Run Oil på vintertid och lite vapenfett blandat med molykote
på upphaksytor på hammare och avtryckare.
Axlar för rörliga delar nästan jämt (utom på vintertid) tunt fett, samma fett på delarnas ytor som gränsar mot stommen.
Upphaksytor gärna molykote. även på vintertid.
Var mycket sparsam med olja och fett.
Kallt väderlek under vintertid enbart Run Oil, som är en transmisionsolja för metallytor som glider mot varandra, fungerar fint
ner till - 25 grader. På burken anges ner till minus 50 grader.
Run Oil är en syntetisk olja med PTFE eller teflon.

Del 3 sammansättning, DA och SA tryck och sammanfattning.Arne Nohlberg 2005 12 14


Midway Sverige har en hel del reservdealr revolver, tyvärr ganska dyra.

Diamant brynen i Sverige Dianova OBS diamantbryne oftast för grova för tryckjobb