Välkommen till Arnes Pistolskyttesida Portalen för aktiva skyttar

Artiklar Om denna hemsida Börja skjuta På gång Nyheter

 

Förvaring av laddkomponenter

 

Med laddkomponenter menar jag tändhattar och krut, med egentligen gör ju inte lagen någon egentlig skillnad på laddkomponenter
så som kulor och hylsor, allt som ingår i en laddad patron faller inom begreppet ammunition.
Enl lagen skall ju åtminstone krut och tändhattar förvaras under säkert lås eller på annat betryggande sätt.
En tolknings fråga som i fall till fall kan vara svår att avgöra för den enskilde, men som kan få svåra konsekvenser vid tex ett
tillgrepp / inbrott, eller annan skada.
Ett annat vanligt förvaringsätt är kanske att stoppa in allt i vapenskåpet, tändhattar och krut tillsammans med vapen och ammunition!
Detta är hör och häpna ett godkännt sätt att förvara laddkomponenter!
Betydligt bättre är att förvara krut och tändhattar separerat från vapenskåpet under som lagen säger "betryggande lås".
Men man ska ha klart för sig att både krut och tändhattar är relativt harmlösa i samband med en eventuell brand.
Ett vanligt plåt eller träskåp med hyfsat lås bör vara tillfredställande förvaring, stöldrisken för dessa komponeter är mycket
låg, för att inte säga nästan helt obefintlig.

När det gäller laddad ammunition så gäller förvaring i vapenskåp fri mängd ammunition är tillåten.

Vapenlagen


Vapenlagen stipulerar ganska ordagrannt:

Enligt 5 kap 2 paragrafen vapenlagen ( 1996:67: skall ammunition förvaras under säkert lås eller på annat betryggande sätt.
Det krävs således inte nödvändigtvis ett säkerhetsskåp för ammunitionsförvaring.


Paragraf 3:3 Den som enl bestämmelser i vapenlagen (1973:1176) får inneha hagelgever annat jaktgevär, sportgevär eller pistol eller
revolver för sportändamål får förvärva, inneha samt ladda ammunition för eget bruk utan särskilt tillstånd enligt dessa föreskrifter.
Krut och tändhattar för laddningen får förvärvas och innehas utan särskilt tillstånd såvida inte mängden krut överstiger 5 kilo..
För samtidig förvaring av större mängder krut och tändhattar fodras särskilt tillstånd.
Tillstånd fodras vidare för all förvaring av svartkrut i samband med skjutning med mynningsladdare.
Tillstånd meddelas av polismyndigheten.
Slut citat:

Förklaring

Eftersom det inte finns något undantag i lagstiftningen för komponenter till ammunition får det anses att förvarningsbestämmelser
avse även dessa. Men kulor och hylsor måste nog kunna anses som relativt harmlösa var för sig.
När det gäller större mängder krutöver 5 kilo, bör dock bestämmelser i lagen ( 1998:868) om brandfarliga och explosiva varor beaktas.

Här ger ju våra svenska lagstiftare oss medborgare, en möjlighet att tolka lagen lite olika och inte förrän det händer något kan du
som ansvarig innehavare få reda på om din förvaring av dessa ammunitions-komponenter är rätt eller fel?
Detta förfarande brukar alltid uppstå efter en händelse som tex ett inbrott eller annan skada, då de juridiskt kompetenta
människorna avgör om din förvaring var bra eller dålig.
Skulle det visa sig att din förvaring inte motsvarar domstolens krav, döms du för vapenbrott och förlorar förmodligen både
dina licenser och vapen.
Trots att det enligt din mening var en betryggande förvaring!

Faror vid tillämpning av lagen

Jag tror inte att det behövs så mycket fantasi för att förstå, vad som kan hända om både krut och tändhattar förvaras tillsammans med
ammunition i ett och samma vapen eller säkerhetskåp.
Jag vill återigen varna för denna förvaring, detta med tanke på att 1000 tändhattar lär avge samma sprängkraft som en dynamitgubbe.
Att då förvara detta inlåst i ett säkerhetskåp är att utsätta både sig själv och medmänniskor för en mycket stor fara.
Ganska nyss, muckade en starkt kriminell beslastad person i Sverige, redan efter ett par dagar kommer det första inbrottet,
med en gasskärare försöker han skära upp ett fast bultat säkerhetskåp.

Detta med följd att skåpet flyger i luften och inbrottstjuven omkommer.
Naturligtvis kan samma sak hända vid en eldsvåda kanske ett blixtnedslag eller annat yttre våld, tex upp skärning med sliprondell!

Man måste då frågan ställa? Hur ska jag förvara dessa komponenter:
I ett låst plåtskåp?
I ett låst skåp trä?
I ett låst rum?
Är ett eller flera av dessa förvaringsätt lagliga, eller farliga?

Min förvaring

Jag har löst min förvaring, så att jag aldrig förvarar mer än 1000 tändhattar på ett och samma ställe, utan sprider ut dom i min laddlokal.
Samma sak gäller med krut också utspridet och säkert förvarat under lås.
Detta av den enkla anledningen, att kraften i de olika komponenterna adderas vid en explosition.
OBS att regelverket ändras ständigt när det gäller förvaring. kontrollera vad som står i vapenlagen så är du säker.

Hur förvarar du dina laddkomponenter?


Arne Nohlberg 2003 08 12 rev 2012 10 Copyright Arne Nohlberg

Mera info om förvaring


Maila gärna in dina synpunkter.