Välkommen till Arnes Pistolskyttesida Portalen för aktiva skyttar

Artiklar Om denna hemsida Börja skjuta På gång NyheterMekanismen Beretta 92 F

Tyvärr så medföljer ingen exploded view till pistolen, så jag har lyckats att finna en sådan. Denna gång kommer ingen special
angående tryckmekanismen av den anledningen att denna är inte på något sätt unik, utan fullt jämförbara med många andra
mekanismer på marknaden.
Den är utförd med en hane med ett upphak (saknar säkerhetsupphak, behövs ej) och en sear som hakar upp hanen. Tryckets
kvalitet är hel avhängig av kvaliten på upphaksytorna.
I den testade pistolen som är orörd finns ett riktigt bra SA tryck, men detta tycks inte gäller inte generellt.

  Bild 1  Beretta 92 mekanism.

1 Pipa
2 Rekylklack eller piplåsning
3 låsning rekylklack
4 Axel rekylklack
5 Mantel
6 Patronutdragare
7 Spännstift för patronutdragare
8 Fjäder patronutdragare
9 Sikte fast monterat
10 låsning
11 låsning
12 Slagstift
13 Returfjäder slagstift
14 Säkrings manöver organ
15 Yttre del slagstift som sitter monterad i den vridbara säkringen
16 Låsning för del 15
17
18 Rekylfjäder ( byt ofta )
19 Rekylfjäder guide
20 Stomme i aluminium
21 Pipbult låser pipan mantel och stomme
22 Fjäder för spärr upphak av mantel i öppet läge
23 Upphak av mantel
24 Avtryckare
25 Axel för avtryckare
26 Returfjäder avtryckare
27 Länkarm avtryckare och sear
28 Tryckfjäder länkarm
29 Pipbult högra delen
30 Låsning indexering av pipbult
31 Spärr av hane
32 Utkastare
33 Frigörare hane
34 Axel lagring
35 Hane (hammare)
36 Lagring hane
37 Guide slagfjäder
38 Slagfjäder för hane
39 Låsning slagfjäder
40 Sear ( tryckfördelare )
41 Returfjäder sear
42 Axel för lagring av sear
43 Magasin frigörare och låsning av magasin i stomme
44
45
46 Fjäder för magasinfrigörare
47 Låsning för låsning av slagfjäderlåsning
48 Grepp i plast original vä sida
49 Grepp i plast original hö sida
50 Skruv för grepp
51 Inslagsmutter för grepp skruv
52 Magasin
53 Patronguide
54 Magasinbotten plast
55 Tryckfjäder magasin
56 Låsning magasin
57 Låsning för uppfång slagstift
58 Uppfång slagstift ( bra säkerhetsdetalj)


Rengöring av av vapnet

Hår är det egentligen inga konstigheter alls jag har sedan många år tillbaka skrivit om min fotogenmetod och jag anser den vara
helt tillämplig även i detta vapen.
Men jag vill ännu en gång passa på att poängtera vikten av att ett bra fett användes för att smörja mantels lagring av pipan i
den så kallade pipbussningen. som i detta fall inte är en pipbussning utan ett hål borrat i mantel.

Arne Nohlberg 2007 01 21