Välkommen till Arnes Pistolskyttesida Portalen för aktiva skyttar

Artiklar Om denna hemsida Börja skjuta På gång Nyheter

 

Skjutkrav

Direkt ur senaste skjuthandboken pistolskytteförbundet

Tre precisionserier mot pistoltavla på 25 meters avstånd, med fem skott uppnå följande resultat, min resultat:

1)

Vapengrupperna A , B , C

Märkesvalör A B C
Brons 32 33 34
Silver 38 39 40
Guld 43 45 46

C 30 mål
2)
Att i tre tillämplingserier, antingen mot B 100 figur, 50 meter avstånd, 6 skott utgångställning stående 45 grader.
Eller mot 1/16 dels rak eller cirkelmål C 30, 25 meters avstånd, 6 skott utgångställning 45 grader med stödhand , ha erhållet i varje serie:

Märkesvalör Antal träff Skjuttid  
Brons 5 60 sek  
Silver 6 40 sek  
Guld 6 Vpgr A och R 17 sek
Vpgr B och C 15 sek
 

eller ha erövrat minst en standardmedalj i fältskjutning.

För erhållande av pistolskyttemärket i guld kan serierna under 1 och 2 ersättas med följande prov:
Att två gånger ha i en skjutomgång, omfattande 3 serier mot pistoltavla, avstånd 25 meter, 5 skott, tid för första serien 2,5 min, för andra serien 20 sekunder och för tredje serien 10 sekunder.
Uppfylla följande fodringar:

Vapengrupp Poäng sammanlagt i en skjutomgång
A och R 121 poäng
B 127 poäng
C 130 poäng


De tre serierna skjuts i följd med markering mellan serierna.
Skjutställning stående utan skjuthand.

OBS att lite lägre krav ställs på våra veteraner.
Dessa krav har ändrats fram och tillbaka.
Se förbundets skjuthandbok SHB.

Arne Nohlberg 2003 02 15