Barndop

Gramps-ID E0602
Datum 1775-12-04
Plats Fröskogs kyrka
Person(er) Halvardsson, Petter [I0202]