Barndop

Gramps-ID E0595
Datum 1770-10-08
Plats Fröskogs kyrka
Person(er) Halvardsdotter, Lena [I0200]