Barndop

Gramps-ID E1115
Datum 1812-01-24
Person(er) Jonasson, Johannes [I0366]