Giftermål

Gramps-ID E0246
Datum uppskattat mellan 1718 och 1720
Person(er) NN, Nils [I0076] Haraldsdotter (osäkert), Britta [I0077]