Giftermål

Gramps-ID E0561
Datum uppskattat mellan 1733 och 1740
Person(er) Månsson, Per [I0185] Gullbrandsdotter, Kierstin [I0186]